Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetspolicyer og Windows-funksjoner som er forbundet med sikkerhetspolicyer, kan du se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69111. (kan være på engelsk).

Disse funksjonene inkluderer:

  • Gruppepolicy

  • Sikkerhetsinnstillinger

  • Konfigurasjon og analyse av sikkerhet

  • Sikkerhetsmaler

  • Veiviser for sikkerhetskonfigurasjon


Innholdsfortegnelse