TPM (Trusted Platform Module) må initialiseres før den kan bidra til å sikre datamaskinen.

Datamaskiner som er produsert med tanke på å overholde kravene til programmet Windows Vista Logo, er utstyrt med pre-oppstarts BIOS-funksjonalitet som gjør det enkelt å initialisere datamaskinens TPM ved hjelp av Veiviser for TMP-initialisering.

Når du starter Veiviser for TMP-initialisering, kan du se om datamaskinens TPM er initialisert eller ikke.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren. Datamaskinen må dessuten være utstyrt med kompatibel BIOS og TPM.

Slik starter du Veiviser for TMP-initialisering
 1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, og klikk deretter Kjør.

 2. Skriv tpm.msc i Åpne-boksen og trykk deretter ENTER.

 3. Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, bekrefter du at den viste handlingen er den du ønsker, og deretter klikker du Ja.

 4. Klikk Initialiser TPMHandling-menyen for å starte veiviseren for TPM-initialisering.

 5. Hvis TPM ikke tidligere har vært initialisert, eller den er slått av, viser Veiviser for TMP-initialisering dialogboksen Aktiver TPM-sikkerhetsmaskinvaren. Denne dialogboksen gir veiledning om hvordan TPM initialiseres eller slås på. Fortsett denne prosedyren.

  Obs!  

  Hvis TPM allerede er slått på, viser Veiviser for TMP-initialisering dialogboksen Opprett TPM-eierpassordet. Hopp over resten av denne prosedyren, og fortsett med prosedyren "Slik blir du eier av TPM" senere i dette emnet.

  Obs!  

  Hvis Veiviser for TMP-initialisering oppdager at du ikke har en kompatibel BIOS, kan du ikke fortsette med veiviseren, og du blir varslet om å slå opp i dokumentasjonen fra datamaskinleverandøren etter instruksjoner om hvordan du initialiserer TPM.

 6. Klikk Start på nytt.

 7. Følg BIOS-skjerminstruksjonene. Det vises en godkjenningsmelding for å sikre at brukeren er en fysisk adgang til datamaskinen, og at det ikke er noen form for skadelig programvare som forsøker å slå TPM på.

  Obs!  

  BIOS-skjerminstruksjonene og nødvendige tastetrykk kan variere avhengig av datamaskinleverandør.

 8. Etter at datamaskinen har startet på nytt, logg på datamaskinen med de samme administrative legitimasjonene som du brukte for å starte denne prosedyren.

 9. Veiviser for TMP-initialisering starter automatisk på nytt. Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, bekrefter du at den viste handlingen er den du ønsker, og deretter klikker du Ja.

 10. Fortsett med neste prosedyre.

Du må angi en eier av TPM for å fullføre initialiseringen av TPM. Prosessen med å bli eier omfatter at du må opprette et eierpassord for TPM. Hvis du vil lære mer om eierpassordet, kan du se Forstå TPM-eierpassordet.

Slik blir du eier av TPM
 1. Hvis du ikke fortsetter direkte fra forrige prosedyre, starter du Veiviser for TMP-initialisering. Se "Slik starter du Veiviser for TMP-initialisering" tidligere i dette emnet hvis du har behov for å se hvordan du gjør dette steg for steg.

 2. I dialogboksen Opprett TPM-eierpassordet klikker du Opprett passordet automatisk (anbefales).

 3. I dialogboksen Lagre TPM-eierpassordet klikker du på Lagre passordet.

 4. I dialogboksen Lagre som velger du hvor du vil lagre passordet, og deretter klikker du Lagre. Passordfilen lagres som computer_name.tpm.

  Viktig!

  Vi anbefaler å lagre TPM-eierpassordet på et flyttbart medium og oppbevare mediet på et sikkert sted.

 5. Hvis du vil ta en utskrift av passordet, klikker du Skriv ut passordet.

  Viktig!

  Vi anbefaler på det sterkeste å ta en utskrift av TPM-eierpassordet og oppbevare utskriften på et sikkert sted.

 6. Klikk Initialiser.

  Obs!  

  Det kan ta noen minutter før prosessen med å initialisere TPM er fullført.

 7. Klikk Lukk.

  Forsiktig!

  Sørg for at du ikke mister passordet. Hvis du mister passordet, kan du ikke gjøre administrative endringer med mindre du fjerner TPM. Dette kan føre til tap av data.