WMI (Windows Management Instrumentation) er hovedkilden til administrasjonsdata og -funksjonalitet på lokale og eksterne datamaskiner som kjører Microsoft Windows-operativsystemer. Du kan hente WMI-administrasjonsdata direkte med skript og programmer, eller med slike administrasjonsverktøy for organisasjoner som for eksempel Microsoft Systems Management Server (SMS) og Microsoft Operations Manager (MOM). Du kan bruke skript på et hvilket som helst skriptspråk som fungerer med Windows Script Host.

Fra og med Windows Vista kan programmer og skript som bruker WS-Management-protokollen, hente WMI-data ved hjelp av Windows Remote Management.

WMI er Microsofts implementering av WEBM, et bransjeinitiativ for å etablere standarder for tilgang til og deling av administrasjonsinformasjon over et organisasjonsnettverk. WMI er WBEM-kompatibel og har integrert støtte for CIM (Common Information Model), datamodellen som beskriver objektene som foreligger i miljøer for administrasjon av organisasjoner.

WMI inkluderer et CIM-kompatibelt objektrepositorium og CIM Object Manager. Objektrepositoriet inneholder objektdefinisjoner som leverer data til administrerbar maskin- og programvare. WMI-klassene omfatter blant annet Win32-klassene, for eksempel Win32_Printer og Win32_ComputerSystem, og StdRegProv, som leverer registerdata.

CIM Object Manager håndterer samlingen og manipulasjonen av objekter i repositoriet og samler inn informasjon fra WMI-tilbydere. WMI-tilbydere fungerer som mellomledd mellom WMI og komponenter i operativsystemet, drivere, programmer og andre systemer. Flere av systemadministrasjonsverktøyene i Windows er WMI-aktivert.

Flere referanser

  • Du finner informasjon om hvordan du bruker WMI-kontrollen til å konfigurere WMI-innstillinger og -sikkerhet på en ekstern eller lokal datamaskin i Oversikt over WMI-kontroll.

  • Og informasjon om hvordan du utvikler skript og programmer som bruker WMI-data og -funksjoner finner du i Windows Management Instrumentation.

  • Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker kommandolinjegrensesnittet i WMI, viser du bruken av kommandolinjen i Windows Management Instrumentation-kontroll (Wmic.exe) ved å kjøre wmic.exe -? ved en ledetekst.