Aan elke container en elk object op het netwerk is een set gegevens voor toegangsbeheer gekoppeld. Deze gegevens, ook wel aangeduid met de term security descriptor, bepalen welk type toegang is toegestaan voor gebruikers en groepen. Machtigingen worden gedefinieerd binnen de security descriptor van een object. Machtigingen worden gekoppeld of toegewezen aan specifieke gebruikers en groepen.

Als u lid bent van een beveiligingsgroep die aan een object is gekoppeld, hebt u bepaalde mogelijkheden om de machtigingen voor dat object te beheren. U hebt volledig beheer over objecten die uw eigendom zijn. Verschillende typen objecten kunt u beheren met verschillende methoden, zoals Active Directory Domain Services (AD DS), groepsbeleid of toegangsbeheerlijsten (ACL's).

In deze sectie vindt u informatie over het volgende:

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave