Onderdeel Details

Objecttypen

Klik hierop om aan te geven welke typen objecten u wilt selecteren. Zie Dialoogvenster Objecttypen voor meer informatie over objecttypen.

Locaties

Klik hierop om de locatie aan te geven waarin u wilt beginnen met zoeken.

Kolommen

Klik hierop om de kolommen te wijzigen die in de lijst Zoekresultaten voor deze weergave zichtbaar zijn.

Nu zoeken

Klik hierop om de zoekactie te starten. Als u wilt zoeken naar alle objecten die u hebt opgegeven bij Objecttypen en Locaties, moet u geen zoekwaarden opgeven en op Nu zoeken klikken. Bij een dergelijke zoekactie kunnen aanzienlijk veel netwerkbronnen vereist zijn, afhankelijk van het bereik van de zoekactie. U kunt deze belasting van netwerkbronnen beperken door zoekwaarden op te geven.

Stoppen

Klik hierop om de zoekopdracht te stoppen. Alle objecten die tot nu toe zijn gevonden, worden weergegeven.

Name

Hier worden de zoekvariabelen weergegeven die worden gebruikt om namen van gebruikers, computers of groepen te vinden. Verder kunt u hier een naam opgeven voor de zoekopdracht.

Beschrijving

Hier worden de zoekvariabelen weergegeven die worden gebruikt om beschrijvingen van gebruikers, computers of groepen te vinden. Verder kunt u hier een beschrijving opgeven voor de zoekopdracht.

Uitgeschakelde accounts

Hiermee geeft u aan of ook gezocht moet worden naar uitgeschakelde accounts.

Wachtwoord verloopt nooit

Hiermee geeft u aan of ook gezocht moet worden naar gebruikersaccounts met wachtwoorden die niet verlopen.

Aantal dagen sinds vorige aanmelding

Hier geeft u op hoeveel dagen verstreken zijn sinds gebruikers binnen de opgegeven queryroot zich voor het laatst hebben aangemeld bij het domein.

Zoekresultaten

Hier worden de resultaten weergegeven van de zoekopdracht naar namen van gebruikers, computers of groepen. De geselecteerde kolommen worden weergegeven.

Kolommen

Hiermee kunt u typen gegevens toevoegen of verwijderen die worden weergegeven in uw zoekresultaten.


Inhoudsopgave