Op de pagina AD LDS-beheerders moet u de gebruiker of groep selecteren die de standaardbeheerder wordt voor dit AD LDS-exemplaar (Active Directory Lightweight Directory Services). De gebruiker of groep die u selecteert, krijgt het volledige beheer over het AD LDS-exemplaar.

De wizard Active Directory Lightweight Directory Services Setup geeft standaard de huidig aangemelde gebruiker op als beheerder voor het AD LDS-exemplaar. U kunt dit account wijzigen in elk lokaal account of domeinaccount of groep in het netwerk.

Opmerkingen
  • Als u een groep opgeeft als de AD LDS-beheerder, heeft elk lid van die groep beheerdersrechten voor het AD LDS-exemplaar.
  • De gebruiker of groep die u opgeeft, wordt automatisch lid van de groep Administrators in de configuratiemappartitie van het AD LDS-exemplaar.
  • Geef geen ingebouwde groepen of ingebouwde accounts op, zoals DOMAIN\Administrators, als de AD LDS-beheerder. In plaats daarvan geeft u, als u een groep wilt opgeven, een domeingroep op, zoals domainname\Domain Admins, waarbij domainname de naam van uw domein is.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave