De replicatie van AD LDS-exemplaren (Active Directory Lightweight Directory Services) op meerdere servers biedt een betere werklastverdeling en fouttolerantie doordat de toepassingsgegevens over servers worden verdeeld. Een replica van een bestaand AD LDS-exemplaar bevat gerepliceerde kopieën van de configuratie- en schemamappartities, inclusief eventuele schema-uitbreidingen. U kunt een actief AD LDS-exemplaar opgeven als de bron waaruit moet worden gerepliceerd, of u kunt een herstelde kopie van een back-up van een AD LDS-exemplaar als de gegevensbron gebruiken.

Taak Naslag

Meer informatie over AD LDS-exemplaren.

Wat zijn AD LDS-exemplaren?

Meer informatie over AD LDS-replicatie.

Wat is AD LDS-replicatie en wat zijn configuratiesets?

De wizard Active Directory Lightweight Directory Services Setup uitvoeren.

Replica's van AD LDS-exemplaren maken


Inhoudsopgave