Wanneer u een AD LDS-gebruiker (Active Directory Lightweight Directory Services) uitschakelt en inschakelt, bepaalt u of die gebruiker een binding kan maken met de AD LDS-directory. U gebruikt de module ADSI bewerken om AD LDS-gebruikers uit en in te schakelen.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Administrators van het AD LDS-exemplaar. Standaard wordt de beveiligings-principal die u tijdens de installatie van AD LDS als de AD LDS-administrator opgeeft, een lid van de groep Administrators in de configuratiepartitie. Zie Wat zijn AD LDS-gebruikers en -groepen? voor meer informatie over AD LDS-groepen.

Een AD LDS-gebruiker in- of uitschakelen
 1. Open ADSI bewerken.

 2. Maak een verbinding en een binding met een AD LDS-exemplaar. Zie AD LDS-exemplaren beheren met behulp van ADSI bewerken voor meer informatie.

 3. Navigeer naar de AD LDS-gebruiker die u wilt in- of uitschakelen, klik met de rechtermuisknop op die gebruiker en klik op Eigenschappen.

 4. Klik bij Kenmerken op msDS-UserAccountDisabled en klik op Bewerken.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit en klik op OK:

  • Als u de AD LDS-gebruiker wilt uitschakelen, klikt u op Waar.

  • Als u de AD LDS-gebruiker wilt inschakelen, klikt u op Onwaar of op Niet ingesteld.

Aanvullende overwegingen

 • U opent ADSI bewerken als volgt: op een computer waarop de AD LDS-serverrol is geïnstalleerd, klikt u op Start, op Systeembeheer en vervolgens op ADSI bewerken.

 • Standaard wordt een AD LDS-gebruiker ingeschakeld wanneer de gebruiker wordt gemaakt. Als u aan een nieuwe AD LDS-gebruiker echter een wachtwoord toewijst dat niet voldoet aan het wachtwoordbeleid dat geldt op de lokale server of het domein, dan wordt die AD LDS-gebruiker standaard uitgeschakeld.

 • Als de AD LDS-gebruiker die u wilt in- of uitschakelen, op dat moment is aangemeld bij het AD LDS-exemplaar, wordt de nieuwe instelling pas van kracht nadat de gebruiker zich heeft afgemeld.

 • U kunt de taak in deze procedure ook uitvoeren met de Active Directory-module voor Windows PowerShell. U opent de Active Directory-module als volgt: klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Active Directory-module voor Windows PowerShell. Zie AD LDS-gebruikers in- of uitschakelen (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137816) voor meer informatie (deze pagina is mogelijk in het Engels). Zie Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372) voor meer informatie over Windows PowerShell (deze pagina is mogelijk in het Engels).

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave