Adamsync

Hiermee worden objecten van AD DS (Active Directory Domain Services) gesynchroniseerd naar een exemplaar van AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).

Opmerking

Voordat u deze opdracht gebruikt, moet u de definities importeren van gebruikersklassen die zich in het bestand MS-AdamSyncMetadata.LDF bevinden. Zie De gebruikersklassen importeren die bij AD LDS zijn meegeleverd voor meer informatie.

Syntaxis

adamsync [/?] [/l] [/d dn-naam_configuratie] [/i invoerbestand] [/download dn-naam_configuratie uitvoerbestand] [/export dn-naam_configuratie uitvoerbestand] [/sync dn-naam_configuratie] [/reset dn-naam_configuratie] [/mai dn-naam_configuratie] [/fs dn-naam_configuratie] [/ageall dn-naam_configuratie] [/so dn-naam_configuratie dn-naam_object] [/passPrompt]

Parameters

/?
Hiermee geeft u opties voor de opdrachtregel weer.

/l of /list
Hiermee geeft u alle beschikbare configuraties van AD DS naar AD LDS-synchronisatie weer.

/d of /delete dn-naam_configuratie
Hiermee verwijdert u de opgegeven configuratie.

/i of /install invoerbestand
Hiermee installeert u de configuratie die aanwezig is in het opgegeven invoerbestand.

/download dn-naam_configuratie uitvoerbestand
Hiermee maakt u een uitvoerbestand in XML dat de opgegeven configuratie bevat.

/export dn-naam_configuratie uitvoerbestand
Hiermee slaat u de huidige configuratie op in het opgegeven uitvoerbestand.

/sync dn-naam_configuratie
Hiermee synchroniseert u de opgegeven configuratie.

/reset dn-naam_configuratie
Hiermee stelt u het replicatiecookie van de opgegeven configuratie opnieuw in.

/mai dn-naam_configuratie
Hiermee configureert u de opgegeven configuratie als het gezaghebbende exemplaar.

/fs dn-naam_configuratie
Hiermee voert u een volledige replicatiesynchronisatie uit voor de opgegeven configuratie.

/ageall dn-naam_configuratie
Hiermee zoekt u naar oude objecten in de opgegeven configuratie. Via een zoekopdracht naar verouderde AD LDS-objecten in AD DS wordt bepaald of de AD LDS-objecten in een configuratie in AD DS zijn verwijderd.

/so dn-naam_configuratie dn-naam_object
Hiermee voert u een replicatiesynchronisatie uit voor het opgegeven object in de opgegeven configuratie. Gebruik de DN-naam van het object.

/passPrompt
Hiermee wordt om gebruikersreferenties gevraagd.

Verklaring van de opmaak

Opmaak Betekenis

Italic

Informatie die u opgeeft

Bold

Elementen die u precies typt zoals ze worden weergegeven

Weglatingsteken (...)

Een parameter die meerdere malen kan worden herhaald op een opdrachtregel

Tussen vierkante haakjes ([])

Optionele items

Tussen accolades ({}), keuzes gescheiden door sluisteken (|). Voorbeeld: {even|oneven}

Een set opties waaruit u er slechts een kunt kiezen

Lettertype Courier

Code of programma-uitvoer

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave