Wanneer u een AD LDS-replica (Active Directory Lightweight Directory Services) installeert vanaf een medium, gebruikt u een teruggezette back-up van een AD LDS-exemplaar, in plaats van een ander AD LDS-exemplaar, als gegevensbron.

Er is minimaal lidmaatschap van de groep Administrators of een gelijkwaardige groep vereist om deze procedure te kunnen voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een AD LDS-replica installeren vanaf een medium
  1. Zet een back-up van het AD LDS-exemplaar van waaruit u wilt installeren, terug op een alternatieve locatie. (Zet de back-up niet terug op de oorspronkelijke locatie van het AD LDS-exemplaar.)

  2. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op ENTER:

    %windir%\adam\adaminstall /adv

  3. Voer de stappen in de wizard Active Directory Lightweight Directory Services Setup uit.

Aanvullende overwegingen

  • Als u een opdrachtprompt wilt openen, klikt u op Start, klikt u met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klikt u vervolgens op Als administrator uitvoeren.

  • U kunt een AD LDS-replica alleen installeren vanaf een medium dat is gemaakt door het terugzetten van een back-up van een AD LDS-exemplaar.

  • Wanneer u een AD LDS-exemplaar terugzet om een replica te installeren vanaf een medium, moet u de bestanden terugzetten op een alternatieve locatie en niet op de oorspronkelijke locatie van waaruit de back-up is gemaakt.

  • Nadat u AD LDS-bestanden uit een back-up hebt teruggezet op een alternatieve locatie, zijn het bestand Adamntds.dit en de bestanden Edb*.log genest in de opgegeven alternatieve locatie. Als u bijvoorbeeld c:\restore_dir opgeeft als de locatie waar de AD LDS-bestanden worden teruggezet, staan het bestand Adamntds.dit en de bestanden Edb*.log in c:\restore_dir\Program Files\Microsoft ADAM\instancename\data, waarbij instancename het AD LDS-exemplaar is dat is teruggezet.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave