Back-ups van AD LDS maken en terugzetten

Van de gegevens- en logboekbestanden van AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) moet regelmatig een back-up worden gemaakt, zodat de gegevens nog steeds beschikbaar zijn voor toepassingen en gebruikers wanneer er een systeemstoring optreedt.

Back-ups maken van AD LDS

Het databasebestand, Adamntds.dit, en de bijbehorende logboekbestanden van elk exemplaar van AD LDS dat op een AD LDS-server wordt uitgevoerd, worden standaard opgeslagen in %program files%\Microsoft adam\instancename\data. Deze bestanden moeten worden opgenomen in het back-upschema van uw organisatie. U kunt een back-up van het maparchief maken met het programma Windows Server Backup of met een back-upprogramma van derden dat behoort tot het Windows Logo-programma. Zie Back-ups maken van AD LDS-exemplaargegevens voor meer informatie.

AD LDS herstellen

Wanneer u een database wilt terugzetten in een bestaand AD LDS-exemplaar, moet u het AD LDS-exemplaar stoppen voordat u de herstelbewerking uitvoert. Bovendien verdient het aanbeveling om de bestaande database- en logboekbestanden van het AD LDS-exemplaar te verplaatsen (of te verwijderen) voordat u de back-up terugzet.

Bindend terugzetten

Als objecten in de directory per ongeluk zijn verwijderd of gewijzigd en als deze objecten worden gerepliceerd in een configuratieset, moet u deze objecten bindend terugzetten, zodat de juiste versie van de objecten wordt gerepliceerd. Als u directorygegevens bindend wilt terugzetten, voert u het hulpprogramma dsdbutil uit nadat u de gegevens hebt teruggezet, maar voordat u het AD LDS-exemplaar opnieuw start. Met dsdbutil kunt u directoryobjecten markeren voor het uitvoeren van een bindende terugzetbewerking. Wanneer een object is gemarkeerd voor bindend terugzetten, wordt het desbetreffende USN (Update Sequence Number) gewijzigd, zodat dit hoger is dan alle andere USN's in de configuratieset. Zo weet u zeker dat alle gegevens die u terugzet, op de juiste manier worden gerepliceerd in de configuratieset.

Zie Gegevens van AD LDS-exemplaren terugzetten voor meer informatie over het terugzetten van een AD LDS-exemplaar, inclusief bindend terugzetten.

Als u een AD LDS-back-up terugzet over een AD LDS-exemplaar dat wordt uitgevoerd, worden de herstelde bestanden pas naar de schijf geschreven nadat de computer opnieuw is opgestart. In deze situatie gaan alle directorywijzigingen verloren die na het uitvoeren van Windows Server Backup zijn aangebracht in het AD LDS-exemplaar dat wordt uitgevoerd.

Als u per ongeluk het terugzetten start van een AD LDS-exemplaar over een AD LDS-exemplaar dat wordt uitgevoerd, verdient het aanbeveling de computer onmiddellijk opnieuw op te starten, het AD LDS-exemplaar te stoppen en de terugzetbewerking opnieuw uit te voeren.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave