Elk exemplaar van AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) kan een of meer toepassingsmappartities bevatten voor toepassingsgegevens. Alle toepassingsmappartities in een AD LDS-directoryexemplaar delen een enkel schema dat de objecten en kenmerken definieert die in de directory kunnen worden opgeslagen. Wanneer u een toepassingsmap maakt, kunt u een nieuwe, lege toepassingspartitie maken, of u kunt een of meer toepassingsmappartities maken van een bestaand AD LDS-exemplaar.

Taak Naslag

Meer informatie over AD LDS-toepassingsmappartities.

Wat zijn mappartities?

Een toepassingsmappartitie maken.

Toepassingsmappartities maken


Inhoudsopgave