Een AD LDS-exemplaar (Active Directory Lightweight Directory Services) wordt als een service uitgevoerd. U kunt een AD LDS-exemplaar daarom op dezelfde manier starten, stoppen en opnieuw starten als andere services die worden uitgevoerd in Windows Server 2008 R2.

Er is minimaal lidmaatschap van de groep Administrators of een gelijkwaardige groep vereist om deze procedure te kunnen voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

AD LDS-exemplaren starten, stoppen of opnieuw starten

Een AD LDS-exemplaar starten, stoppen of opnieuw starten via de grafische gebruikersinterface
 1. Open Serverbeheer.

 2. Dubbelklik in de consolestructuur op Rollen en klik vervolgens op Active Directory Lightweight Directory Services.

 3. Klik in het detailvenster in de lijst Systeemservices op het AD LDS-exemplaar dat u wilt beheren.

 4. Klik op Starten, Stoppen of Opnieuw starten.

Aanvullende overwegingen

 • Klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Serverbeheer om de module Serverbeheer te openen.

 • Een AD LDS-exemplaar is standaard geconfigureerd om automatisch te starten.

Een AD LDS-exemplaar starten of stoppen via een opdrachtprompt
 1. Open een opdrachtprompt.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt en druk op ENTER als u een AD LDS-exemplaar wilt starten:

   net start instance_name

   waarbij instance_name het AD LDS-exemplaar is dat u wilt starten.

  • Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt en druk op ENTER als u een AD LDS-exemplaar wilt stoppen:

   net stop instance_name

   waarbij instance_name het AD LDS-exemplaar is dat u wilt stoppen.

Aanvullende overwegingen

 • Als u een opdrachtprompt wilt openen, klikt u op Start, klikt u met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klikt u vervolgens op Als administrator uitvoeren.

 • U kunt een AD LDS-exemplaar niet onderbreken of hervatten vanaf een opdrachtprompt.

 • Een AD LDS-exemplaar is standaard zo geconfigureerd dat het automatisch wordt gestart.

 • Typ net /? achter een opdrachtprompt of zie Help en ondersteuning voor meer informatie over de opdracht net.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave