Exemplaargegevens van AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) worden opgeslagen in een reeks bestanden in een map met dezelfde naam als het exemplaar. De database- en logboekbestanden van AD LDS bevinden zich standaard in %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\instancename, waar instancename de naam van het AD LDS-exemplaar is. U maakt een back-up van de exemplaargegevens van AD LDS door een back-up van deze bestanden te maken (kopiëren).

Belangrijk

Voordat u een back-up van de AD LDS-map van een exemplaar maakt, gebruikt u de module Services om te controleren of het exemplaar is gestart. Klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Services als u Services wilt starten. Aangezien de exemplaarservice actief moet zijn wanneer u een back-up van de bestanden maakt, moet u een back-upprogramma gebruiken dat back-ups van geopende bestanden kan maken (zoals Windows Server Backup).

Er is minimaal lidmaatschap van de groep Administrators of een gelijkwaardige groep vereist om deze procedure te kunnen voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een back-up van een AD LDS-exemplaar maken via Windows Server Backup
  1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik vervolgens op Back-up.

  2. Klik op Eenmalige back-up in het menu Actie.

  3. Klik in de wizard Eenmalige back-up op Andere opties en vervolgens op Volgende.

  4. Klik op Aangepast en vervolgens op Volgende.

  5. Selecteer het volume met de database- en logboekbestanden van AD LDS.

  6. Voltooi de wizard om de back-upbewerking te starten.

Waarschuwing

Als u een back-up hebt gemaakt van gegevens op een NTFS-bestandssysteemvolume, is het raadzaam de gegevens terug te zetten op een NTFS-volume van dezelfde versie om mogelijk gegevensverlies te voorkomen.


Inhoudsopgave