Met behulp van Ldp.exe kunt u een nieuwe toepassingsmappartitie toevoegen aan een bestaand exemplaar van AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Administrators van het AD LDS-exemplaar. Standaard wordt de beveiligings-principal die u tijdens de installatie van AD LDS als de AD LDS-administrator opgeeft, een lid van de groep Administrators in de configuratiepartitie. Zie Wat zijn AD LDS-gebruikers en -groepen? voor meer informatie over AD LDS-groepen.

Een toepassingsmappartitie toevoegen aan een bestaand AD LDS-exemplaar
 1. Open Ldp en maak een verbinding en binding met een AD LDS-exemplaar. Zie AD LDS-exemplaren beheren met behulp van Ldp.exe voor meer informatie.

 2. Klik in het menu Bladeren op Onderliggend item toevoegen.

 3. Typ bij Dn een DN-naam voor de toepassingspartitie.

 4. Typ ObjectClass onder Vermelding bewerken in het vak Kenmerk en typ container in het vak Waarden. Klik vervolgens op Enter.

 5. Typ instanceType onder Vermelding bewerken in het vak Kenmerk en typ 5 in het vak Waarden. Klik vervolgens op Enter.

 6. Klik op Uitvoeren.

  Nadat de nieuwe toepassingsmappartitie is toegevoegd, worden de volgende gegevens in het detailvenster weergegeven:

  {distinguished name} toegevoegd

  waarbij distinguished name de DN-naam is die u in stap 3 hebt getypt.

 7. Klik op Sluiten.

Aanvullende overwegingen

 • Klik op Start, wijs naar Uitvoeren, typ ldp en klik op OK om Ldp te openen.

 • Toepassingsmappartities kunnen elke objectklasse hebben, maar het kenmerk instanceType moet de waarde 5 hebben.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave