Op de pagina Toepassingsmappartitie kunt u een nieuwe toepassingsmappartitie maken tijdens de installatie van AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Een toepassingsmappartitie bevat gegevens die specifiek zijn voor een of meer Active Directory-toepassingen. Het is niet vereist dat u met de wizard Active Directory Lightweight Directory Services Setup een toepassingsmappartitie maakt. U kunt ook toepassingsmappartities maken nadat u een AD LDS-exemplaar hebt gemaakt.

Als u een toepassingsmappartitie maakt, moet u voor de nieuwe partitie een DN-naam opgeven. In AD LDS kunnen DN-namen zowel X.500- als DNS-namen (Domain Name System) zijn. Bij het opgeven van een toepassingspartitie in AD LDS kunt u de kenmerktypen voor DN-namen in de volgende tabel gebruiken. U moet ten minste één kenmerk opnemen in de DN-naam die u opgeeft.

Kenmerk van DN-naam Type

C

Land/regio

CN

Container

DC

Domeinonderdeel

L

Locatie

O

Organisatie

OU

Organisatie-eenheid

Voorbeeld:

CN=Partition1,DC=Woodgrove,DC=COM

Belangrijk

Als u containers voor organisatie-eenheden wilt toevoegen aan uw toepassingsmappartitie, beperkt u de DN-naam die u opgeeft tot de volgende objectklassen: OU, C, O en DC. Organisatie-eenheden kunnen standaard alleen onder deze objectklassen worden toegevoegd. U kunt bijvoorbeeld een organisatie-eenheid toevoegen aan o=Microsoft,c=US. U kunt geen organisatie-eenheid toevoegen aan cn=test,o=Microsoft,c=US.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave