Ter organisatie van uw AD LDS-gebruikers en -groepen (Active Directory Lightweight Directory Services) kunt u gebruikers en groepen in organisatie-eenheden plaatsen. In AD DS (Active Directory Domain Services) en in AD LDS, en ook in andere directory's die op LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) zijn gebaseerd, is het gebruik van organisatie-eenheden de meest gebruikte methode om gebruikers en groepen te ordenen.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Administrators van het AD LDS-exemplaar. Standaard wordt de beveiligings-principal die u tijdens de installatie van AD LDS als de AD LDS-administrator opgeeft, een lid van de groep Administrators in de configuratiepartitie. Zie Wat zijn AD LDS-gebruikers en -groepen? voor meer informatie over AD LDS-groepen.

Een organisatie-eenheid toevoegen aan de directory
  1. Open ADSI bewerken.

  2. Maak een verbinding en een binding met de mappartitie van het AD LDS-exemplaar waaraan u een organisatie-eenheid wilt toevoegen. Zie AD LDS-exemplaren beheren met behulp van ADSI bewerken voor meer informatie.

  3. Dubbelklik in de consolestructuur op de mappartitie, klik met de rechtermuisknop op de container waaraan u de organisatie-eenheid wilt toevoegen, wijs Nieuw aan en klik op Object.

  4. Klik bij Selecteer een klasse op Organisatie-eenheid en klik op Volgende.

  5. Typ in het vak Waarde een naam voor de nieuwe organisatie-eenheid en klik op Volgende.

  6. Als u waarden voor extra kenmerken wilt instellen, klikt u op Meer kenmerken.

  7. Nadat u alle gewenste kenmerken voor de nieuwe organisatie-eenheid hebt ingesteld, klikt u op Voltooien.

Aanvullende overwegingen

  • U opent ADSI bewerken als volgt: op een computer waarop de AD LDS-serverrol is geïnstalleerd, klikt u op Start, Systeembeheer en vervolgens op ADSI bewerken.

  • Standaard kunnen organisatie-eenheden alleen worden toegevoegd onder de objectklassen organisatie-eenheid (OU=), land/regio (C=), organisatie (O=) of domein-DNS (DC=). U kunt bijvoorbeeld een organisatie-eenheid toevoegen aan o=Microsoft,c=US. U kunt geen organisatie-eenheid toevoegen aan cn=test,o=Microsoft,c=US. U kunt echter wel de schemadefinitie van de objectklasse voor organisatie-eenheden bewerken, zodat organisatie-eenheden ook onder andere objectklassen kunnen worden toegevoegd.

  • U kunt de taak in deze procedure ook uitvoeren met de Active Directory-module voor Windows PowerShell. U opent de Active Directory-module als volgt: klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Active Directory-module voor Windows PowerShell. Zie Organisatie-eenheden toevoegen aan de directory (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137819) voor meer informatie (pagina is mogelijk Engelstalig). Zie Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372) voor meer informatie over Windows PowerShell (pagina is mogelijk Engelstalig).

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave