De Background Intelligent Transfer Service (BITS) heeft twee functieservices: Compact Server en de IIS-serveruitbreiding. Compact Server is een zelfstandige HTTP- of HTTPS-bestandsserver, terwijl de IIS-serveruitbreiding een IIS-invoegtoepassing (Internet Information Services) is waarvoor een server met IIS nodig is.

IIS-serveruitbreiding

Met BITS IIS-serveruitbreiding (Background Intelligent Transfer Service) kunt u een server configureren met IIS, zodat BITS-clients op de achtergrond bestanden kunnen uploaden naar virtuele IIS-mappen. Deze uploads kunnen worden onderbroken en hervat. Bij het voltooien van het uploaden kan de BITS-server een webtoepassing melden dat er een nieuw bestand is geüpload, zodat de toepassing het betreffende bestand kan verwerken. Als extra optie kan de webtoepassing de client die verantwoordelijk is voor de upload een antwoord verzenden. Zie de sectie BITS IIS-serveruitbreiding voor informatie.

Compact Server

De BITS Compact Server is een zelfstandige HTTP- of HTTPS-bestandsserver waarmee toepassingen bestanden voor BITS-clients kunnen hosten die moeten worden gedownload, en waarmee een beperkt aantal grote bestanden asynchroon tussen computers kan worden overgebracht. Zie de sectie BITS Compact Server voor informatie.

Aanvullende naslaginformatie