Belangrijk
  • Als u uw virtuele machines in een cluster plaatst en vervolgens Hyper-V-beheer gebruikt om de configuratie van een van deze virtuele machines te wijzigen, moet u ervoor zorgen dat u de procedure volgt die in dit onderwerp wordt beschreven. Als u dat niet doet, zijn de instellingen van de virtuele machine mogelijk niet up-to-date in het failover-cluster, hetgeen tot problemen kan leiden wanneer die geclusterde virtuele machine de volgende keer wordt verplaatst, gemigreerd of gebruikt bij een failover.
  • U wordt aangeraden Failover Cluster Management in plaats van Hyper-V-beheer te gebruiken wanneer u de instellingen van een geclusterde virtuele machine wijzigt. Zie Instellingen voor een geclusterde virtuele machine wijzigen voor meer informatie.

De configuratie van een virtuele machine vernieuwen
  1. Als het cluster dat u wilt configureren niet in de module Failoverclusterbeheer wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op Failoverclusterbeheer, klikt u op Een cluster beheren en selecteert u het gewenste cluster of geeft u het gewenste cluster op.

  2. Als de consolestructuur is samengevouwen, kunt u deze uitvouwen onder de cluster die u wilt configureren.

  3. Breid Services en toepassingen uit en klik vervolgens op de virtuele machine waarvoor u de configuratie wilt vernieuwen.

  4. Schuif in het deelvenster Acties naar beneden, klik op Meer acties en klik vervolgens op Virtuele-machineconfiguratie vernieuwen.

  5. Klik op Ja als u de details van deze actie wilt bekijken.

Verdere overwegingen

  • U kunt de taak die in dit onderwerp wordt beschreven, ook uitvoeren met Windows PowerShell. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135119 en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135120 (deze onderwerpen zijn mogelijk in het Engels) voor meer informatie over het gebruik van Windows PowerShell voor failoverclusters.

  • U opent de failoverclustermodule als volgt: klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Failoverclusterbeheer. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave