ItemDetails

Maximum aantal startpogingen in de opgegeven periode

Hiermee geeft u op hoe vaak de clusterservice moet proberen de bron opnieuw te starten tijdens de opgegeven periode. Als de resource dan niet kan worden gestart, neemt de clusterservice de acties die in andere velden van dit tabblad zijn opgegeven.

Als u bijvoorbeeld 3 opgeeft voor Maximum aantal startpogingen in de opgegeven periode en 15:00 voor de periode, probeert de clusterservice de bron drie keer opnieuw te starten in een periode van 15 minuten. Wordt de bron nog niet uitgevoerd, dan probeert de clusterservice de bron niet een vierde keer opnieuw te starten maar worden de acties uitgevoerd die u in de andere velden van dit tabblad hebt opgegeven.

Periode (mm:ss)

Geef de lengte van de periode (in minuten en seconden) op waarin de clusterservice telt hoe vaak een bron opnieuw is gestart. Zie de vorige cel in deze tabel voor een voorbeeld.

Als het opnieuw starten niet lukt, moeten alle bronnen in deze service of toepassing worden overgenomen (failover)

Gebruik deze optie om te bepalen hoe de clusterservice reageert wanneer het maximum aantal pogingen mislukt:

  • Selecteer dit vakje als de clusterservice de geclusterde service of toepassing naar een ander knooppunt moet overschakelen.

  • Hef de selectie van dit vakje af als de clusterservice moet reageren door deze geclusterde service of toepassing op dit knooppunt te laten staan (zelfs als deze bron is mislukt).

Als alle pogingen tot opnieuw starten mislukken, opnieuw beginnen met pogingen om opnieuw te starten na de opgegeven periode (uu:mm):

Selecteer deze optie als de clusterservice een uitgebreide wachttijd moet aannemen na het maximum aantal startpogingen op de bron. Deze uitgebreide wachttijd wordt gemeten in uren en minuten. Na de wachttijd begint de clusterservice een nieuwe reeks startpogingen. Deze optie is van kracht ongeacht het knooppunt waarop de geclusterde service of toepassing zich op dat moment bevindt.


Inhoudsopgave