Met netwerktests kunt u bevestigen dat de juiste netwerkinfrastructuur aanwezig is voor een failover-cluster.

Problemen oplossen die door netwerktests zijn gedetecteerd

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie hoe u de problemen oplost die door netwerktests worden gedetecteerd:

Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139145 voor aanvullende informatie over hardwarecompatibiliteit voor Windows Server 2008 R2 (pagina is mogelijk Engelstalig).

Netwerktests in de wizard Een configuratie valideren

U kunt de volgende netwerktests uitvoeren via de wizard Een configuratie valideren:

 • Netwerkbindingsvolgorde in lijst weergeven: Bij deze test wordt de volgorde weergegeven waarin netwerken zijn gebonden aan de adapters op elk knooppunt.

 • Clusternetwerkconfiguratie valideren omvat onder meer de volgende taken:

  • De clusternetwerken worden weergegeven, dat wil zeggen, de netwerktopologie vanuit het perspectief van het cluster.

  • De test valideert dat alle netwerkadapters voor een bepaald clusternetwerk op dezelfde wijze IP-adressen krijgen verstrekt (dat wil zeggen, ze gebruiken allemaal statische IP-adressen of DHCP).

  • De test valideert dat alle netwerkadapters voor een bepaald clusternetwerk dezelfde versie van IP gebruiken (dat wil zeggen, ze gebruiken allemaal IPv4, IPv6 of zowel IPv4 als IPv6).

 • IP-configuratie valideren bestaat uit onder meer de volgende taken:

  • De IP-configuratiedetails worden weergegeven.

  • De test valideert dat IP-adressen uniek zijn in het cluster (geen duplicatie).

  • De test controleert het aantal netwerkadapters op elke geteste server. Als er slechts één adapter wordt gevonden, geeft het rapport een waarschuwing dat u individuele foutpunten moet vermijden in de netwerkinfrastructuur die geclusterde servers verbindt.

   U kunt individuele foutpunten op meerdere manieren vermijden: U kunt uw clusterknooppunten met elkaar verbinden via meerdere, afzonderlijke netwerken. U kunt uw clusterknooppunten ook met één netwerk verbinden dat is opgebouwd uit 'teamed' netwerkadapters, redundante schakelaars, redundante routers of gelijksoortige hardware die individuele foutpunten verwijdert.

  • De test valideert dat er geen geteste servers zijn met meerdere adapters op hetzelfde IP-subnet.

  • De test valideert dat alle geteste servers dezelfde versie van IP gebruiken (dat wil zeggen, ze gebruiken allemaal IPv4, IPv6 of zowel IPv4 als IPv6).

 • Multi-subneteigenschappen valideren: Bij deze test wordt gevalideerd of de instellingen die betrekking hebben op DNS, op de juiste manier zijn geconfigureerd voor clusters die meerdere subnetten gebruiken om meerdere sites te omvatten.

 • Netwerkcommunicatie valideren: Deze test valideert dat geteste servers met aanvaardbare latentie op alle netwerken kunnen communiceren. De test controleert ook of er redundante communicatiepaden tussen alle servers zijn. Dankzij communicatie tussen de knooppunten van een cluster kan het cluster knooppuntfouten en statuswijzigingen detecteren en het cluster als één eenheid beheren.

 • De configuratie van Windows Firewall valideren: Deze test valideert dat Windows Firewall goed is geconfigureerd voor Failover Clustering op de geteste servers.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave