ItemDetails

Mogelijke eigenaars

Wis het selectievakje voor een knooppunt alleen als u wilt voorkomen dat deze bron (en de geclusterde service of toepassing met deze bron) naar dat knooppunt mislukt. Laat de selectievakjes voor alle knooppunten anders ongewijzigd.

Als u alleen het vakje voor één knooppunt inschakelt, kan deze bron (en de geclusterde service of toepassing met deze bron) niet naar een ander knooppunt mislukken.

Interval voor een standaard-statuscontrole van de bron

Hiermee geeft u op hoe vaak het cluster een basiscontrole moet uitvoeren om te kijken of de bron online is. Het is raadzaam de standaardtijdsduur voor het brontype te gebruiken, tenzij u een reden hebt deze duur te wijzigen.

Deze statuscontrole wordt ook de Looks Alive-poll genoemd.

Interval voor een grondige statuscontrole van de bron

Hiermee geeft u op hoe vaak het cluster een grondige controle uitvoert en daarbij let op aanwijzingen dat de bron online is en correct functioneert. Het is raadzaam de standaardtijdsduur voor het brontype te gebruiken, tenzij u een reden hebt deze duur te wijzigen.

Deze statuscontrole wordt ook de Is Alive-poll genoemd.


Inhoudsopgave