Met clusterconfiguratietests kunt u eenvoudiger de clusterinstellingen controleren en bepalen of deze juist zijn geconfigureerd. De clusterconfiguratietests worden alleen uitgevoerd op bestaande clusters (niet op servers waarvoor een cluster is gepland). Deze tests zijn onder meer:

  • Basisgroepen in cluster in lijst weergeven: met deze test geeft u informatie weer over de beschikbare opslag en over de groep met bronnen die door het cluster zelf wordt gebruikt.

  • Informatie over clusternetwerk weergeven: met deze test geeft u clusterspecifieke netwerkinstellingen weer die zijn opgeslagen in de clusterconfiguratie. Er worden bijvoorbeeld instellingen weergegeven die bepalen hoe vaak heartbeat-signalen worden verzonden tussen servers in hetzelfde subnet en hoe vaak deze worden verzonden tussen servers in verschillende subnetten.

  • Clusterbronnen in lijst weergeven: met deze test geeft u details weer van alle bronnen die in het cluster zijn geconfigureerd.

  • Clustervolumes in lijst weergeven: met deze test geeft u informatie weer over volumes in de clusteropslag.

  • Services en toepassingen in het cluster in een lijst opnemen: met deze test geeft u de services en toepassingen weer die zijn geconfigureerd om te worden uitgevoerd in het cluster.

  • Quorumconfiguratie valideren: met deze test wordt gevalideerd of de quorumconfiguration optimaal is voor het cluster. Zie Quorumconfiguraties in een failover-cluster voor meer informatie over quorumconfiguraties.

  • Bronstatus valideren: met deze test wordt gevalideerd of clusterbronnen online zijn en worden de clusterbronnen weergegeven die worden uitgevoerd in afzonderlijke bronmonitoren. Als een bron wordt uitgevoerd in een afzonderlijke bronmonitor, is dat gewoonlijk omdat de bron is mislukt en de clusterservice deze begon uit te voeren in een afzonderlijke bronmonitor (om te zorgen dat andere bronnen niet worden beïnvloed als de bron opnieuw mislukt).

  • SPN (Service Principal Name) valideren: met deze test wordt gevalideerd of er een SPN bestaat voor alle bronnen waarvoor Kerberos is ingeschakeld.

  • Volumeconsistentie valideren: met deze test wordt gecontroleerd of er volumes zijn gemarkeerd als inconsistent ('dirty') en als deze worden gevonden, wordt een herinnering weergegeven dat het raadzaam is om chkdsk uit te voeren.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave