Inventarisatietests bieden lijsten met informatie over de hardware, software en instellingen voor alle servers die u test. U kunt alleen inventarisatietests gebruiken (zonder de andere tests in de wizard Een configuratie valideren) om de hardwareconfiguratie te controleren of vast te leggen (om bijvoorbeeld te controleren of de software-updates op alle servers identiek zijn nadat u gepland onderhoud hebt uitgevoerd).

U kunt de volgende inventarisatietests uitvoeren via de wizard Een configuratie valideren:

 • BIOS-gegevens weergeven

 • Omgevingsvariabelen instellen: Voorbeelden van omgevingsvariabelen zijn het aantal processors, het pad van het besturingssysteem en de locatie van tijdelijke mappen.

 • Fibre Channel-hostbusadapters weergeven

 • iSCSI-hostbusadapters weergeven

 • Geheugengegevens weergeven

 • Gegevens van besturingssysteem weergeven

 • Plug-and-Play-apparaten weergeven

 • Actieve processen weergeven

 • iSCSI-hostbusadapters weergeven: Deze test geeft de hostbusadapters voor SAS (Serial Attached SCSI) weer.

 • Servicegegevens weergeven: Voor servers, vooral clusterknooppunten, kunt u het beste alleen vereiste services uitvoeren.

 • Software-updates weergeven: U kunt deze test gebruiken om problemen op te lossen die door een van de systeemconfiguratietests (Niveaus van software-updates controleren) is gedetecteerd. Zie Clustervalidatietests: systeemconfiguratie voor meer informatie.

 • Systeemstuurprogramma's weergeven

 • Systeemgegevens weergeven: De systeemgegevens bestaan uit:

  • Computernaam

  • Fabrikant, model en type

  • Accountnaam van de persoon die de validatietests heeft uitgevoerd

  • Domein waarin de computer zich bevindt

  • Tijdzone en zomertijdinstelling (bepaalt of de klok wordt aangepast voor wijzigingen in zomertijd)

  • Aantal processors

 • Niet-ondertekende stuurprogramma's weergeven: U kunt deze test gebruiken om problemen op te lossen die door een van de systeemconfiguratietests (Controleren of alle stuurprogramma's zijn ondertekend) is gedetecteerd. Zie Clustervalidatietests: systeemconfiguratie voor meer informatie.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave