Wanneer u bronafhankelijkheden opgeeft, bepaalt u de volgorde waarin de clusterservice bronnen online brengt en offline haalt. Een afhankelijke bron wordt:

  • online gebracht na de bron(nen) waarvan de bron afhankelijk is.

  • offline gehaald vóór de bron(nen) waarvan de bron afhankelijk is.

Opmerking

Nadat u afhankelijkheden hebt opgegeven, kunt u een rapport weergeven door met de rechtermuisknop op de geclusterde service of toepassing te klikken (niet op de bron) en vervolgens op Afhankelijkheidsrapport weergeven.

Op dit tabblad staan de volgende besturingselementen:

ItemDetails

Bron

Klik op het vakje en selecteer een bron in de lijst. Deze lijst bevat de andere bronnen van deze geclusterde service of toepassing die nog niet zijn geselecteerd.

EN/OF

Voor de tweede regel of later:

  • Geef EN op als de bron in die regel en een of meer eerder weergegeven bronnen online moeten zijn voordat de afhankelijke bron online wordt gebracht.

  • Geef OF op als de bron in die regel of een andere, eerder weergegeven bron online moet zijn voordat de afhankelijke bron online wordt gebracht. (De afhankelijke bron kan ook online worden gebracht als beide online zijn).

Er worden grijze haakjes weergegeven om aan te geven hoe de lijst is gegroepeerd, op basis van de EN/OF-instellingen.

Invoegen

Wanneer u een regel in de lijst selecteert en op Invoegen klikt, wordt er vóór de geselecteerde regel een regel aan de lijst toegevoegd.

Verwijderen

Wanneer u een regel in de lijst selecteert en op Verwijderen klikt, wordt de regel weggehaald.


Inhoudsopgave