U kunt met deze pagina de clientrouteringstabellen aanpassen overeenkomstig instellingen die in een verbindingsprofiel zijn opgegeven, om uw netwerkverkeer en de beveiliging van het netwerk beter te beheren. U kunt een updatebestand voor de routeringstabel in het verbindingsprofiel opnemen en/of een URL naar een server opgeven (voor controle op updates).

InstellingBeschrijving

De routeringstabel niet wijzigen

Als u deze optie selecteert, worden de clientrouteringstabellen bij gebruik van dit verbindingsprofiel niet gewijzigd. De clientcomputer heeft toegang tot de oorspronkelijke groep netwerken en tot het externe netwerk dat door dit verbindingsprofiel wordt verschaft. Elk extra netwerk dat beschikbaar is via routers die op het externe netwerk zijn aangesloten, is alleen toegankelijk als de standaardgateway voor de client wordt gewijzigd in de externe toegangsserver. Zie de tabbladen IPv4 en IPv6 op de wizardpagina's VPN-vermelding toevoegen/bewerken en Inbelnetwerkvermelding toevoegen/bewerken voor het wijzigen van de standaardgateway.

Een update voor een routeringstabel definiëren

Hiermee wordt opgegeven dat de routeringstabellen tijdens het maken van een verbinding worden bijgewerkt, zoals is gedefinieerd door de volgende twee opties.

Op te nemen routeringsbestand

Hier geeft u een updatebestand voor de routeringstabel op dat in het verbindingsprofiel wordt gecompileerd en samen met het verbindingsprofiel op de clientcomputers wordt geïnstalleerd.

URL naar een routeringsbestand

Hiermee wordt opgegeven dat het updatebestand van de routeringstabel op een webserver bij de opgegeven URL wordt gehost. Het bestand wordt automatisch gedownload en toegepast wanneer het profiel verbinding heeft gemaakt.

De verbinding van de client verbreken als deze URL niet bereikbaar is

Wanneer u deze optie selecteert, wordt de verbinding verbroken als het opgegeven updatebestand voor de routeringstabel niet kan worden gedownload.

Zie Updates voor routeringstabellen opnemen (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80963) op de Microsoft-website voor meer informatie over het maken van het updatebestand voor de routeringstabel (pagina is mogelijk Engelstalig).

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave