Met Apparaatbeheer kunt u de stuurprogramma's voor apparaten installeren en bijwerken, hardware-instellingen voor de apparaten wijzigen en problemen oplossen.

Een stuurprogramma is een softwarebestand waarmee Windows met een specifiek apparaat kan communiceren. Nieuwe apparaten kunnen pas worden gebruikt als het bijbehorende apparaatstuurprogramma is geïnstalleerd.


Inhoudsopgave