In dit onderwerp worden procedures beschreven waarmee u de gegevens van een apparaat kunt weergeven.

Deze procedure kan met elke gebruikersaccount worden voltooid. Alleen leden van de groep Administrators kunnen echter wijzigingen aanbrengen voor de apparaten of de bijbehorende stuurprogramma's.

De status van apparaten weergeven

Bij de statusgegevens van het apparaat worden de stuurprogramma's vermeld die voor het apparaat zijn geïnstalleerd en wordt vermeld of communicatie tussen Windows en het apparaat mogelijk is.

De status van apparaten weergeven
 1. Apparaatbeheer openen.

 2. Dubbelklik op het type apparaat dat u wilt weergeven.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste apparaat en klik vervolgens op Eigenschappen.

 4. De beschrijving van de huidige status wordt weergegeven in het gebied Apparaatstatus van het tabblad Algemeen.

  Opmerking

  Als er een probleem is met het apparaat, wordt het type probleem vermeld. Mogelijk worden ook een probleemcode en -nummer en een suggestie voor een oplossing weergegeven. U kunt ook een Windows-foutrapport naar Microsoft verzenden door te klikken op Naar oplossingen zoeken, als deze knop beschikbaar is.

Apparaten weergeven op type, verbinding of gebruikte bronnen

Apparaten worden standaard in groepen weergegeven op basis van het apparaattype. U kunt de apparaten eventueel ook weergeven op basis van de verbinding met de computer, zoals de bus waarop ze zijn aangesloten. Verder kunt u de apparaten ook weergeven op basis van de gebruikte bronnen.

Apparaten weergeven op type, verbinding of gebruikte bronnen
 1. Apparaatbeheer openen.

 2. Klik in het menu Beeld op een van de opties die worden beschreven in de volgende tabel.

  Optie Beschrijving

  Apparaten op type

  Hiermee geeft u apparaten weer op basis van het geïnstalleerde apparaattype, zoals beeldscherm of muis. Dit is de standaardweergave. Als u dubbelklikt op een apparaattype, worden onder het type alle verbindingsnamen vermeld.

  Apparaten op verbinding

  Hiermee geeft u de apparaten weer op basis van de bijbehorende verbinding met de computer. Elk apparaat wordt vermeld onder de hardware waarop het is aangesloten. Als bijvoorbeeld een SCSI-kaart (Small Computer System Interface) wordt vermeld, worden daaronder de apparaten vermeld die zijn aangesloten op de SCSI-kaart.

  Bronnen op type

  Hiermee geeft u alle toegewezen bronnen weer op basis van het apparaattype dat deze bronnen gebruikt. De typen bronnen zijn:

  • DMA-kanalen (Direct Memory Access)

  • I/O-poorten (Input/Output)

  • IRQ (Interrupt Requests)

  • Geheugenadressen

  Bronnen op verbinding

  Hiermee geeft u alle toegewezen bronnen weer op basis van het verbindingstype.

Zie In de configuratie van het computerbeleid opgeven dat niet-beheerders specifieke apparaten kunnen installeren voor meer informatie over het weergeven van apparaten op basis van de bijbehorende installatieklasse.

Verborgen apparaten weergeven

Apparaten waarvan het stuurprogramma wel is geïnstalleerd, maar die momenteel niet op de computer zijn aangesloten, vormen het meest gangbare type verborgen apparaten. Voer de stappen in de volgende procedure uit om de verborgen apparaten op de computer weer te geven.

Verborgen apparaten weergeven
 1. Apparaatbeheer openen.

 2. Klik op Verborgen apparaten weergeven in het menu Beeld.


Inhoudsopgave