Het stuurprogramma-archief is een beveiligd gebied op de computer waarin apparaatstuurprogrammapakketten worden opgeslagen die zijn goedgekeurd voor installatie op de computer. Als een apparaatstuurprogrammapakket in het stuurprogramma-archief is geplaatst, kan een niet-beheerder het apparaat op de computer installeren zonder dat de machtigingen van deze gebruiker daarvoor hoeven te worden verhoogd.

In dit onderwerp wordt een procedure beschreven waarmee beheerders apparaatstuurprogrammapakketten in het stuurprogramma-archief kunnen plaatsen.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Raadpleeg de gegevens in de aanvullende informatie van dit onderwerp.

Een stuurprogrammapakket klaarzetten in het stuurprogramma-archief
 1. Open een opdrachtprompt met beheerdersbevoegdheden. Klik op Start, Alle programma's en Bureau-accessoires. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren.

  Opmerking

  U kunt het opdrachtregelhulpprogramma PnPUtil alleen uitvoeren als u de opdrachtprompt uitvoert als beheerder.

 2. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

 3. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt:

  pnputil.exe -a <PathToDriver>/<Driver>.inf

  Parameter Beschrijving

  -a

  Hiermee bepaalt u dat het stuurprogrammapakket moet worden toegevoegd aan het stuurprogramma-archief.

  PadNaarStuurprogramma

  Hier geeft u het pad op naar de map waarin het stuurprogramma momenteel is opgeslagen.

  Stuurprogramma.inf

  Hiermee geeft u de naam op van het INF-bestand waarin het stuurprogrammapakket wordt beschreven.

  Opmerking

  Typ het volgende achter de opdrachtprompt om alle opdrachtregelparameters voor de opdracht PnPUtil weer te geven: pnputil -?

 4. Als het stuurprogrammapakket niet is ondertekend of is ondertekend met een certificaat dat niet is opgenomen in het certificaatarchief Vertrouwde uitgevers, verschijnt er een beveiligingsdialoogvenster van Windows, waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u het stuurprogramma wilt installeren. In de details van het bericht wordt het probleem met de handtekening van het stuurprogramma beschreven. Als u zeker weet dat het stuurprogrammapakket geldig en veilig is, klikt u op Installeren om het klaarzetten te voltooien.

 5. Als het klaarzetten is voltooid, ontvangt u van het hulpprogramma PnPUtil de Gepubliceerde naam die is toegewezen aan het pakket in het stuurprogramma-archief. Dit is de naam waarnaar u moet verwijzen als u het stuurprogrammapakket later uit het stuurprogramma-archief wilt verwijderen. U kunt de gepubliceerde naam van een stuurprogrammapakket vaststellen door de opdracht pnputil.exe -e uit te voeren en in de uitvoer van deze opdracht naar het gewenste stuurprogramma te zoeken.

Aanvullende overwegingen

Inhoudsopgave