Een verwijzing is een geordende lijst met doelen die een clientcomputer ontvangt van een domeincontroller of naamruimteserver wanneer de gebruiker een naamruimtebasismap of een map met doelen in de naamruimte opent. Elk doel in een verwijzing wordt geordend op basis van de rangschikkingsmethode voor de naamruimtebasismap of map. Als u de volgorde van doelen wilt verfijnen, kunt u prioriteiten instellen voor afzonderlijke doelen. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat een doel het eerste doel of het laatste doel van alle doelen is of het eerste (of laatste) doel is van alle doelen met gelijke kosten.

Voer de volgende procedure uit om de doelprioriteit van een hoofddoel voor een op een domein gebaseerde naamruimte in te stellen.

De doelprioriteit van een hoofddoel voor een op een domein gebaseerde naamruimte instellen.
 1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op DFS-beheer.

 2. Klik in de consolestructuur onder het knooppunt Naamruimten op de op een domein gebaseerde naamruimte voor de hoofddoelen waarvoor u de prioriteit wilt instellen.

 3. Klik in het detailvenster op het tabblad Naamruimteservers met de rechtermuisknop op het hoofddoel met de prioriteit die u wilt wijzigen en klik op Eigenschappen.

 4. Klik op het tabblad Geavanceerd op Volgorde voor verwijzingen negeren en klik op de gewenste prioriteit.

  • Eerste van alle doelen   Hiermee geeft u op dat gebruikers altijd naar dit doel moeten worden verwezen als het doel beschikbaar is.

  • Laatste van alle doelen   Hiermee geeft u op dat gebruikers nooit naar dit doel moeten worden verwezen, tenzij alle andere doelen niet beschikbaar zijn.

  • Eerste van doelen met gelijke kosten   Hiermee geeft u op dat gebruikers naar dit doel moeten worden verwezen vóór andere doelen met gelijke kosten (dit betekent meestal andere doelen op dezelfde site).

  • Laatste van doelen met gelijke kosten   Hiermee geeft u op dat gebruikers nooit naar dit doel moeten worden verwezen als er andere doelen met gelijke kosten beschikbaar zijn (dit betekent meestal andere doelen op dezelfde site).

Voer de volgende procedure uit om de doelprioriteit in te stellen voor een mapdoel.

De doelprioriteit instellen voor een mapdoel
 1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op DFS-beheer.

 2. Klik in de consolestructuur onder het knooppunt Naamruimten op de map met de doelen waarvoor u de prioriteit wilt instellen.

 3. Klik in het detailvenster op het tabblad Mapdoelen met de rechtermuisknop op het mapdoel met de prioriteit die u wilt wijzigen en klik op Eigenschappen.

 4. Klik op het tabblad Geavanceerd op Volgorde voor verwijzingen negeren en klik op de gewenste prioriteit.


Inhoudsopgave