Wanneer u een naamruimte hebt gemaakt en mappen en doelen hebt toegevoegd, kunt u de volgende controlelijst gebruiken om de verwerking van verwijzingen en controles van Active Directory Domain Services (AD DS) op bijgewerkte naamruimtegegevens af te stemmen of te optimaliseren.

Daarnaast kunt u met doelprioriteiten (een uitbreiding van DFS-naamruimten) de prioriteit van servers opgeven, zodat een specifieke server altijd als eerste of laatste wordt geplaatst in de lijst met servers (ook wel een verwijzing genoemd) die de client ontvangt wanneer een map met doelen wordt geopend in de naamruimte.

Taak Naslag

Voorkomen dat gebruikers mappen in een naamruimte zien waarvoor ze geen toegangsrechten hebben

Op toegangsrechten gebaseerde inventarisatie inschakelen voor een naamruimte

Toestaan of voorkomen dat gebruikers worden doorverwezen naar een naamruimte of mapdoel wanneer ze een map in de naamruimte openen

Verwijzingen en client-failback in- of uitschakelen

Instellen hoe lang een verwijzing in de cache wordt opgeslagen voordat een nieuwe verwijzing wordt aangevraagd.

De tijdsduur voor het in de cache opslaan van verwijzingen door clients wijzigen

Opgeven in welke volgorde gebruikers moeten worden verwezen naar mapdoelen

De rangschikkingsmethode voor doelen in verwijzingen instellen

Volgorde voor verwijzingen negeren voor een specifieke naamruimteserver of specifiek mapdoel

De doelprioriteit instellen waardoor de verwijzingsvolgorde wordt overschreven

De manier waarop naamruimteservers AD DS controleren op de meest recente naamruimtegegevens optimaliseren

Naamruimtepolling optimaliseren

Met overgenomen machtigingen bepalen welke gebruikers mappen in een naamruimte kunnen zien waarvoor op toegangsrechten gebaseerde inventarisatie is ingeschakeld

Overgenomen machtigingen gebruiken met op toegangsrechten gebaseerde inventarisatie


Inhoudsopgave