U kunt een clientreservering gebruiken om ervoor te zorgen dat een DHCP-clientcomputer altijd dezelfde IP-adreslease ontvangt bij het opstarten. Als u beschikt over meerdere DHCP-servers die kunnen worden bereikt door een gereserveerde client, voegt u de reservering toe aan de andere DHCP-servers. Hierdoor wordt de IP-adresreservering voor de gereserveerde client gerespecteerd door de andere DHCP-servers. Hoewel de DHCP-server de clientreservering gebruikt wanneer het gereserveerde adres deel uitmaakt van de beschikbare adresgroep, levert dezelfde reservering voor dezelfde client op meerdere servers meestal geen problemen op.

Als u een IP-adres reserveert voor een nieuwe client of een ander adres dan het huidige adres reserveert, moet u controleren of het adres niet al door de DHCP-server is verleend. Wanneer u een IP-adres in een bereik reserveert, wordt het huidige gebruik van dit adres door een client niet automatisch gestopt.

Als het adres al wordt gebruikt, moet de client die het adres gebruikt dit eerst vrijgeven door een DHCP-vrijgavebericht (DHCPRELEASE) uit te geven. Typ hiervoor ipconfig /release op de opdrachtprompt van een clientcomputer.

Wanneer u een IP-adres reserveert op de DHCP-server betekent dit ook niet dat de nieuwe client waarvoor de reservering geldt meteen dit adres gebruikt. In dit geval moet de client eerst een DHCP-aanvraagbericht (DHCPREQUEST) uitgeven. Typ hiervoor ipconfig /renew op de opdrachtprompt van een clientcomputer.

Voor clients met Windows 95 of Windows 98 kunt u het programma Winipcfg.exe gebruiken voor vrijgave of vernieuwing van het gereserveerde IP-adres in DHCP. Voor clients waarop MS-DOS wordt gebruikt en bepaalde andere clients met andere besturingssystemen moet de computer opnieuw worden gestart om de wijziging door te voeren.

Wanneer deze wijzigingen zijn aangebracht, wordt aan de gereserveerde client het IP-adres verleend dat nu is gereserveerd voor permanent gebruik elke keer dat de lease wordt vernieuwd via de DHCP-server.

Opmerking

Voor gereserveerde clients kunnen DHCP-opties worden geconfigureerd alleen voor gebruik door deze clients. Wanneer u opties configureert voor een gereserveerde client, vervangen deze waarden alle optietypeparameters die zijn gedistribueerd via de optietoewijzing op basis van servers, scopes of klassen.

Opmerking

U kunt reserveringen maken met alle IP-adressen in het adresbereik van de scope, ook als het IP-adres ook binnen een uitsluitingsbereik valt. Hierdoor werken reserveringen ook juist wanneer de 80/20-regel wordt geïmplementeerd en alle adressen in de scope wordeb uitgesloten (80% op een server, 20% op een andere server).

U kunt deze procedure gebruiken als u een clientreservering wilt toevoegen.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Domeinadministrators of een vergelijkbare groep.

Een clientreservering toevoegen
  1. Open DHCP.

  2. Klik in de consolestructuur op Reserveringen.

  3. Klik in het menu Actie op Nieuwe reservering.

  4. Typ in Nieuwe reservering de vereiste gegevens om de clientreservering te voltooien.

  5. Klik op Toevoegen om de clientreservering aan de scope toe te voegen.

  6. Herhaal de vorige twee stappen voor andere clientreserveringen die u nog wilt toevoegen, en klik vervolgens op Sluiten.

Aanvullende bronnen

Zie Aanbevolen taken voor de DHCP-serverfunctie voor een lijst met Help-onderwerpen waarin u meer informatie kunt vinden.

Raadpleeg de Windows Server® 2008-documentatie op de website van Microsoft TechNet voor actuele en gedetailleerde informatie voor IT-professionals over DHCP (pagina is mogelijk Engelstalig).


Inhoudsopgave