Wanneer u de DHCP-serverrol toevoegt in Serverbeheer, kunt u opgeven of WINS al dan niet is vereist voor toepassingen in het netwerk. WINS ondersteunt voornamelijk clients waarop oudere versies van Windows worden uitgevoerd en toepassingen waarvoor NetBIOS wordt gebruikt. In Windows 2000, Windows XP, Windows Vista®, Windows Server 2003 en Windows Server® 2008 worden DNS-namen gebruikt naast NetBIOS-namen. Omgevingen met computers waarop NetBIOS-namen worden gebruikt en andere computers waarop domeinnamen worden gebruikt, moeten WINS-servers en DNS-servers bevatten.

U moet DNS instellen als enige methode voor naamomzetting als op alle netwerkcomputers Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 en Windows Server 2008 worden uitgevoerd en u geen toepassingen ondersteunt waarvoor NetBIOS-namen zijn vereist. Voordat u overweegt WINS-servers buiten bedrijf te stellen of niet te installeren, moet u echter controleren welke computers of toepassingen afhankelijk zijn van NetBIOS en de invloed van het verwijderen van NetBIOS bepalen. Het is mogelijk dat een essentiële toepassing afhankelijk is van NetBIOS (waarvoor momenteel geen alternatief bestaat). In dit geval moet u WINS blijven gebruiken. NetBIOS-namen zijn bijvoorbeeld mogelijk nodig voor oudere versies van bepaalde toepassingen, zoals Microsoft® Systems Management Server (SMS) en Microsoft® BackOffice® client/server-e-mailconfiguraties via Exchange Server.

Aanvullende bronnen

Zie De instellingen van de DHCP-serverfunctie configureren voor een lijst met Help-onderwerpen waarin u meer informatie kunt vinden.

Raadpleeg de Windows Server® 2008-documentatie op de website van Microsoft TechNet voor actuele en gedetailleerde informatie voor IT-professionals over DHCP en WINS (pagina is mogelijk Engelstalig).


Inhoudsopgave