Een scope is een beheergroep met IP-adressen voor computers in een subnet die de DHCP-service (Dynamic Host Configuration Protocol) gebruiken. De beheerder maakt eerst een scope voor elk fysieke subnet en gebruikt de scope vervolgens om de parameters te definiëren die door de clients worden gebruikt. Een scope heeft de volgende eigenschappen:

 • Een bereik met IP-adressen van waaruit u adressen kunt opnemen en uitsluiten die worden gebruikt voor het DHCP-serviceleaseaanbod.

 • Een subnetmasker, waarmee het subnet voor een bepaald IP-adres wordt bepaald.

 • Een scopenaam.

 • Leaseduurwaarden, die worden toegewezen aan DHCP-clients die dynamisch toegewezen IP-adressen ontvangen.

 • DHCP-scopeopties die zijn geconfigureerd voor toewijzing aan DHCP-clients, zoals DNS-server (Domain Name System), router-IP-adres en WINS-serveradres (Windows Internet Name Service).

 • Reserveringen, die optioneel kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat een DHCP-client altijd hetzelfde IP-adres ontvangt.

Voordat u scopes toevoegt

Een DHCP-scope bestaat uit een groep IP-adressen in een bepaald subnet, zoals 192.168.0.1 tot en met 192.168.0.254, die via de DHCP-server aan clients kunnen worden verleend.

Elk subnet kan slechts één DHCP-scope hebben met één continu bereik met IP-adressen. Als u verschillende adresbereikwaarden binnen één scope of subnet voor de DHCP-service wilt gebruiken, moet u eerst de scope definiëren en vervolgens zo nodig uitsluitingsbereikwaarden instellen.

 • De scope definiëren

  Gebruik het volledige bereik met opeenvolgende IP-adressen die het lokale IP-subnet vormen waarvoor u de DHCP-service inschakelt.

 • Een uitsluitingsbereik instellen

  Stel uitsluitingsbereikwaarden in voor alle IP-adressen in de scope die niet moeten worden aangeboden door de DHCP-server en die niet moeten worden gebruikt voor DHCP-toewijzing. U kunt bijvoorbeeld de eerste tien adressen in de vorige voorbeeldscope uitsluiten door een uitsluiting te maken voor 192.168.0.1 tot en met 192.168.0.10.

  Wanneer u een uitsluiting instelt voor deze adressen, geeft u op dat deze adressen nooit worden aangeboden aan DHCP-clients wanneer hiermee een IP-adres wordt aangevraagd van de server. Uitgesloten IP-adressen kunnen actief zijn in het netwerk, maar alleen wanneer u deze adressen handmatig configureert op hosts waarop DHCP niet wordt gebruikt om adressen op te halen.

Scopes maken

U kunt de volgende procedure gebruiken om een nieuwe DHCP-scope te maken.

Lidmaatschap van de groep Administrators of DHCP-administrators is de minimale vereiste om deze procedure te kunnen uitvoeren.

Een nieuwe DHCP-scope maken
 1. Open de DHCP MMC-module (Microsoft Management Console).

 2. Dubbelklik in de consolestructuur op de DHCP-server die u wilt configureren.

 3. Klik met de rechtermuisknop op IPv4 of IPv6 en klik vervolgens op Nieuwe scope.

 4. Volg de aanwijzingen van de wizard Nieuwe scope.

Verdere overwegingen

Voordat u de scope gaat maken, bepaalt u eerst de begin- en eind-IP-adressen voor die scope.

De DHCP-scope geeft, afhankelijk van het begin- en het eind-IP-adres voor uw scope, een suggestie voor een standaardsubnetmasker dat voor de meeste netwerken aanvaardbaar is. Als u weet dat er voor uw netwerk een ander subnetmasker nodig is, kunt u de waarde zo nodig wijzigen.

Nadat u de nieuwe scope hebt gemaakt, kunt u nog andere taken uitvoeren, zoals het activeren van de scope voor gebruik of het toewijzen van scopeopties.

Het gebruik van de 80/20-regel voor scopes

Voor de verdeling van DHCP-servergebruik is het handig om de 80/20-regel te gebruiken om de scopeadressen te verdelen tussen de twee DHCP-servers. Als Server 1 is geconfigureerd om de meeste adressen (ongeveer 80%) beschikbaar te maken, kan Server 2 worden geconfigureerd om de andere adressen (ongeveer 20%) beschikbaar te maken voor clients. Zie De lastverdeling op uw DHCP-servers in evenwicht brengen met behulp van de regel 80/20 voor scopes op de Microsoft TechNet-website op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=125700 voor meer informatie (pagina is mogelijk Engelstalig).

Aanvullende naslaginformatie

Zie De instellingen van de DHCP-serverfunctie configureren voor een lijst met Help-onderwerpen waarin u meer informatie kunt vinden.

Raadpleeg de Windows Server 2008-documentatie op de website van Microsoft TechNet voor actuele en gedetailleerde informatie voor IT-professionals over DHCP (pagina is mogelijk Engelstalig).


Inhoudsopgave