U kunt een DHCP-database van één servercomputer (de bronserver) verplaatsen naar een andere servercomputer (de doelserver). Voor de migratie van de DHCP-database moet u eerst een back-up maken van de brondatabase en de database vervolgens terugzetten op de DHCP-doelserver.

Zie Meer informatie over back-ups maken en terugzetten van DHCP enMeer informatie over het exporteren en importeren van de DHCP-database voor meer informatie.

Aanvullende bronnen

Zie Aanbevolen taken voor de DHCP-serverfunctie voor een lijst met Help-onderwerpen waarin u meer informatie kunt vinden.

Raadpleeg de Windows Server® 2008-documentatie op de website van Microsoft TechNet voor actuele en gedetailleerde informatie voor IT-professionals over DHCP (pagina is mogelijk Engelstalig).


Inhoudsopgave