Met groepsbeleid kunt u een of meer scriptbestanden koppelen aan vier trigger-gebeurtenissen:

  • Computer opstarten

  • Computer afsluiten

  • Aanmelding van gebruiker

  • Afmelding van gebruiker

U kunt Windows PowerShell-scripts gebruiken of scripts schrijven in elke andere taal die wordt ondersteund door de clientcomputer. Door WSH (Windows Script Host) ondersteunde talen worden ook gebruik, inclusief VBScript en Jscript.

Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

Aanvullende overwegingen