Het kan voorkomen dat u beleidsinstellingen wilt uitschakelen maar niet het gehele lokale groepsbeleid wilt verwijderen.

Gebruikers- of computerinstellingen in een lokaal groepsbeleidsobject uitschakelen
 1. Open de MMC (Microsoft Management Console).

 2. Klik op Bestand en vervolgens op Module toevoegen/verwijderen.

 3. Klik in het dialoogvenster Module toevoegen/verwijderen in de lijst Beschikbare modules op Groepsbeleidsobjecteditor en klik vervolgens op Toevoegen.

 4. Klik in het dialoogvenster Groepsbeleidsobject selecteren op Bladeren.

 5. Als u het beleid voor de lokale computer wilt opgeven, klikt u op OK en vervolgens op Voltooien. Ga door met stap 7.

 6. As u het beleid voor de lokale computer wilt opgeven voor gebruikers of groepen, klikt u op het tabblad Gebruikers en selecteert u een van de volgende lokale groepsbeleidsobjecten:

  • Administrators: vooraf gedefinieerd lokaal groepsbeleid dat geldt voor gebruikers die deel uitmaken van de groep Administrators.

  • Niet-administrators: vooraf gedefinieerd lokaal groepsbeleid dat geldt voor gebruikers die geen deel uitmaken van de groep Administrators.

  • Gebruikersspecifiek: lokaal groepsbeleidsobject dat is gekoppeld aan een specifiek lokaal gebruikersaccount.

 7. Klik met de rechtermuisknop op de naam van het lokale groepsbeleidsobject en klik op Eigenschappen.

 8. Klik op Configuratie-instellingen voor computer uitschakelen of Configuratie-instellingen voor gebruiker uitschakelen.

 9. Klik op OK en sluit Microsoft Management Console.

Aanvullende overwegingen

 • Met Beleid voor lokale computer kunt u de configuratie-instellingen van zowel computers als gebruikers uitschakelen. Met het lokale groepsbeleid Administrator, Niet-administrator en Gebruikersspecifiek kunt u alleen de configuratie-instellingen van gebruikers uitschakelen.

 • Editor voor lokaal groepsbeleid en de module Resulterende verzameling beleidsregels zijn beschikbaar in Windows Server 2008 R2 en in bepaalde versies van Windows 7. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (mogelijk in het Engels) voor meer informatie.