U kunt opmerkingen toevoegen aan een beleidsinstelling van een beheersjabloon. Deze ruimte kunt u gebruiken om de beleidsinstelling nader te beschrijven en aan te geven waarom deze belangrijk is voor uw omgeving. Als u opmerkingen aan beleidsinstellingen toevoegt, kunt u later trefwoordfilters gebruiken om snel beleidsinstellingen terug te vinden.

Een opmerking toevoegen aan een beleidsinstelling van een beheersjabloon
  1. Open de Lokale groepsbeleidseditor.

  2. Klik in de consolestructuur onder Beheersjablonen op de map met de beleidsinstelling die u wilt configureren.

  3. Dubbelklik in de kolom Instelling op de naam van de beleidsinstelling.

  4. Typ uw opmerkingen in het vak Opmerking.

  5. Klik op OK.

Aanvullende overwegingen

  • Om deze procedure te kunnen uitvoeren, dient u de machtiging om instellingen te bewerken te hebben zodat u GPO's kunt bewerken. Standaard hebben de leden van de volgende groepen de machtiging om instellingen van GPO's te bewerken: Domeinbeheerders, Ondernemingsadministrators, en 'Maker Eigenaars Groepsbeleid'.

  • Editor voor lokaal groepsbeleid en de module Resulterende verzameling beleidsregels zijn beschikbaar in Windows Server 2008 R2 en in bepaalde versies van Windows 7. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (mogelijk in het Engels) voor meer informatie.

Aanvullende naslaginformatie