Met behulp van de console Groepsbeleidsbeheer kunt u voorkeuren configureren tijdens het bewerken van een groepsbeleidsobject dat op een domein is gebaseerd. Het knooppunt Voorkeuren wordt weergegeven onder Computerconfiguratie en Gebruikersconfiguratie. In de editor worden de voorkeursextensies onder twee categorieën weergegeven: Windows-instellingen en Instellingen Configuratiescherm.

Voorkeursextensies onder Windows-instellingen zijn:

Voorkeursextensies onder Instellingen Configuratiescherm zijn:


Inhoudsopgave