Met de opties op de functiepagina Toepassingen kunt u de lijst met toepassingen op een site beheren.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen. Als u wilt zoeken in de lijst, typt u zoekcriteria in het vak Filter en vouwt u de lijst Start uit om het veld te selecteren waarop u wilt zoeken. Klik vervolgens op Start of druk op ENTER. Klik op Alles tonen om de filtercriteria te verwijderen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Virtueel pad

Hier wordt het virtuele pad weergegeven dat in een URL wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de toepassing.

Fysiek pad

Hier wordt het fysieke pad weergegeven van de map waarin de inhoud van de toepassing is opgeslagen.

Site

Hier wordt de site weergegeven waartoe de toepassing behoort.

Groep van toepassingen

Hier wordt de groep van toepassingen weergegeven waarin de toepassing wordt uitgevoerd.

Elementen in het deelvenster Acties

In de volgende tabel worden de acties beschreven die beschikbaar zijn bij verbinding met een server.

Wanneer u bent verbonden met een site en een toepassing selecteert op de pagina Toepassingen, zijn Bladeren en Virtuele mappen weergeven de enige beschikbare acties.

ElementnaamBeschrijving

Toepassing toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Toepassing toevoegen waarin u een toepassing kunt toevoegen.

Standaardopties voor toepassingen instellen

Hiermee opent u het dialoogvenster Standaardinstellingen voor toepassingen waarin u standaardinstellingen voor alle toepassingen kunt configureren.

Groep van toepassingen wijzigen

Hiermee opent u het dialoogvenster Groep van toepassingen selecteren waarin u de groep van toepassingen kunt wijzigen waartoe de geselecteerde toepassing behoort. Deze actie is de enige beschikbare actie op de pagina Toepassingen die wordt weergegeven wanneer u toepassingen in een groep van toepassingen bekijkt. Deze actie is niet beschikbaar op de pagina Toepassingen die wordt weergegeven wanneer u toepassingen in een site bekijkt.

Verkennen

Hiermee opent u de fysieke map (in Windows Verkenner) die aan de virtuele hoofdmap van de geselecteerde toepassing is gekoppeld.

Machtigingen bewerken

Hiermee opent u het Windows-dialoogvenster met eigenschappen voor de fysieke map die aan de virtuele hoofdmap van de geselecteerde toepassing is gekoppeld.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Bladeren

Hiermee opent u de geselecteerde toepassing in een internetbrowser.

Basisinstellingen

Hiermee opent u het dialoogvenster Toepassing bewerken waarin u de instellingen kunt bewerken die zijn opgegeven toen de geselecteerde toepassing werd gemaakt.

Geavanceerde instellingen

Hiermee opent u het dialoogvenster Geavanceerde instellingen waarin u geavanceerde instellingen voor de geselecteerde toepassing kunt configureren.

Virtuele mappen weergeven

Hiermee opent u de functiepagina Virtuele mappen waarop u de virtuele mappen kunt bekijken die tot de geselecteerde toepassing behoren.

Zie ook


Inhoudsopgave