Gebruik Windows-verificatie alleen in een intranetomgeving. Met deze methode kunt u in uw Windows-domein verificatie gebruiken om clientverbindingen te verifiëren.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Windows-verificatie

Selecteer de optie om Windows-verificatie te beheren.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Inschakelen

Hiermee kunt u Windows-verificatie inschakelen.

Uitschakelen

Hiermee kunt u Windows-verificatie uitschakelen.

Geavanceerde instellingen

Hiermee opent u het dialoogvenster Geavanceerde instellingen waarin u kernelmodusverificatie kunt in- en uitschakelen en de instellingen voor uitgebreide beveiliging kunt configureren. U kunt deze actie alleen uitvoeren als u Windows-verificatie hebt ingeschakeld in de lijst op de functiepagina.

Zie ook


Inhoudsopgave