Op de pagina Traceringsvoorwaarden definiëren van de wizard Regel voor het traceren van mislukte aanvragen toevoegen of de wizard Regel voor het traceren van mislukte aanvragen bewerken kunt u een traceringsvoorwaarde definiëren voor een regel voor het traceren van mislukte aanvragen. Met deze traceringsvoorwaarde kunt u traceringsgebeurtenissen voor een mislukte aanvraag vastleggen en deze traceringsgebeurtenissen registreren op het moment dat deze zich voordoen, zonder dat u de fout hoeft te reproduceren.

Als er meerdere traceringsvoorwaarden worden opgegeven, wordt het logboekbestand voor mislukte aanvragen gegenereerd door de eerste voorwaarde waaraan wordt voldaan. Als u bijvoorbeeld een traceringsregel configureert om aanvragen vast te leggen die de statuscode 404 genereren en aanvragen die vier seconden of langer duren, wordt het traceringslogboek gegenereerd wanneer aan de eerste van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Een aanvraag genereert de statuscode 404.

  • Een aanvraag duurt langer dan vier seconden.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Statuscode(s)

Selecteer deze optie als u een traceringsgebeurtenis wilt vastleggen voor antwoorden die de opgegeven HTTP-statuscode (en optioneel een substatuscode) genereren. Typ in het bijbehorende vak de statuscode of -codes die u wilt traceren. Gebruik een komma (,) als scheidingsteken tussen meerdere codes of voer een bereik in met een streepje (-) tussen twee codes. U kunt de statuscodes ook verfijnen met substatuscodes, zoals 404.2 of 404.3.

Gebruikte tijd (in seconden)

Selecteer deze optie als u gebeurtenissen wilt traceren die het toegewezen tijdsinterval voor de aanvraag overschrijden om de verwerking te kunnen voltooien. Voer in het bijbehorende vak de maximale tijd (in seconden) in voor de aanvraag.

Ernst van gebeurtenis

Selecteer deze optie als u gebeurtenissen wilt traceren op basis van de ernst. Selecteer in de bijbehorende lijst een van de volgende aanduidingen voor de ernst waarop u wilt traceren:

  • Fout: geeft informatie over onderdelen waarvoor een fout is opgetreden en aanvragen niet verder kunnen worden verwerkt. Deze fouten geven meestal aan dat er een probleem is op de server.

  • Kritieke fout: geeft informatie over acties waardoor een proces kan worden afgesloten.

  • Waarschuwing: geeft informatie over onderdelen waarvoor een fout is opgetreden, maar waarvoor de aanvraag nog wel kan worden verwerkt.

Zie ook


Inhoudsopgave