Met de functiepagina Virtuele mappen kunt u de lijst met virtuele mappen in een toepassing beheren.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Pad naar toepassing

Hier wordt de toepassing weergegeven die elke virtuele map bevat.

Virtueel pad

Hier wordt het virtuele pad weergegeven dat in een URL wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de virtuele map.

Fysiek pad

Hier wordt het fysieke pad weergegeven van de map waarin de inhoud van de virtuele map is opgeslagen.

Identiteit

Hier wordt de gebruikersnaam weergegeven van de aangepaste identiteit (indien geconfigureerd) die wordt gebruikt om inhoud te openen in de fysieke map die aan de virtuele map is gekoppeld. Als er geen identiteit wordt opgegeven, wordt indirecte verificatie gebruikt om toegang te krijgen tot de inhoud.

Elementen in het deelvenster Acties

In de volgende tabel worden de acties beschreven die beschikbaar zijn bij verbinding met een server. Wanneer u verbonden bent met een site of een toepassing en een virtuele map selecteert op de pagina Virtuele mappen, is Bladeren de enige beschikbare actie.

ElementnaamBeschrijving

Virtuele map toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Virtuele map toevoegen waarin u een virtuele map kunt toevoegen.

Standaardopties voor virtuele mappen instellen

Hiermee opent u het dialoogvenster Standaardopties voor virtuele mappen instellen waarin u standaardinstellingen kunt configureren die van toepassing zijn op alle virtuele mappen op het huidige niveau en op lagere niveaus.

Verkennen

Hiermee opent u de fysieke map (in Windows Verkenner) die aan de geselecteerde virtuele map is gekoppeld.

Machtigingen bewerken

Hiermee opent u het Windows-dialoogvenster met eigenschappen voor de fysieke map die aan de geselecteerde virtuele map is gekoppeld.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Bladeren

Hiermee opent u de geselecteerde virtuele map in een internetbrowser.

Basisinstellingen

Hiermee opent u het dialoogvenster Virtuele map bewerken waarin u de instellingen kunt bewerken die zijn opgegeven toen de geselecteerde virtuele map werd gemaakt.

Geavanceerde instellingen

Hiermee opent u het dialoogvenster Geavanceerde instellingen waarin u geavanceerde instellingen voor de geselecteerde virtuele map kunt configureren.

Zie ook


Inhoudsopgave