Op de functiepagina FTP-logboekregistratie kunt u op het niveau van de server of de site de aanmeldfuncties configureren en de aanmeldinstellingen configureren.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Eén logboekbestand per

Hiermee wordt aangegeven of er één logboekbestand moet worden gebruikt voor de gehele FTP-server of dat er per site afzonderlijke logboekbestanden moeten worden gebruikt. De volgende opties zijn beschikbaar:

Server - hiermee wordt aangegeven dat u één logboekbestand gebruikt voor de gehele FTP-server.

Site - hiermee wordt aangegeven dat u afzonderlijke logboekstanden gebruikt voor elke FTP-site.

Opmerking

Het gebruik van één logboekbestand voor uw server kan handig zijn wanneer u hulpmiddelen voor het analyseren van logboeken gebruikt maar het kan leiden tot grotere logboekbestanden die de algehele prestaties van de FTP-server kunnen beïnvloeden.

W3C-velden selecteren

Hiermee wordt het dialoogvenster Te registreren informatie weergegeven.

Opmerking

Deze versie van de FTP-server ondersteunt alleen de uitgebreide W3C-indeling voor logboekbestanden.

Map

Hiermee wordt de basismap aangegeven waarin de logboekbestanden moeten worden opgeslagen.

Opmerking

Wanneer u per site afzonderlijke logboekbestanden gebruikt, wordt aan de naam van de basismap de servicenaam en een unieke id voor de site toegevoegd. De volgende aanduidingen kunnen bijvoorbeeld worden toegevoegd: FTPSVC1 of FTPSVC2.

Versleuteling

Hiermee wordt de bestandsversleuteling aangegeven voor logboekbestanden. De volgende opties zijn beschikbaar:

UTF-8 - hiermee worden zowel enkel-byte- als multibyte-tekens ingeschakeld in één tekenreeks.

ANSI - hiermee worden alleen enkel-byte-tekens ingeschakeld in een tekenreeks.

Opmerking

Met logboekbestanden in UTF-8-indeling kunt u op tekst gebaseerde invoer te lezen in een niet-Engelse taal. Ook als uw FTP-server URL's uitvoert in een andere taal dan wordt ondersteund door de standaardcodetabel van de server, moet u UTF-8-versleuteling inschakelen voor logboekinhoud.

Schema

Hiermee wordt aangegeven dat nieuwe logboekbestanden worden gemaakt op basis van een vaste interval. De volgende opties zijn beschikbaar:

  • Elk uur: hiermee wordt ieder uur een nieuw logboekbestand gemaakt.

  • Dagelijks: hiermee wordt iedere dag een nieuw logboekbestand gemaakt.

  • Wekelijks: hiermee wordt iedere week een nieuw logboekbestand gemaakt.

  • Maandelijks: hiermee wordt iedere maand een nieuw logboekbestand gemaakt.

Maximumbestandsgrootte (in bytes)

Hiermee wordt aangegeven of nieuwe logboekbestanden moeten worden gemaakt wanneer de bestandsgrootte de maximumgrootte overschrijdt die is opgegeven in het vak Maximale bestandsgrootte.

Geen nieuwe logboekbestanden maken

Hiermee wordt aangegeven dat u het huidige logboekbestand gebruikt zonder een nieuw te maken. Wanneer u deze optie selecteert, wordt de grootte van het huidige logboekbestand ingesteld op onbeperkt.

Opmerking

Het gebruik van één logboekbestand voor uw site kan handig zijn wanneer u hulpmiddelen voor het analyseren van logboeken gebruikt maar het kan leiden tot grotere logboekbestanden die de algehele prestaties van de FTP-server kunnen beïnvloeden.

Lokale tijd gebruiken voor benoemen van bestanden en rollover

Hiermee wordt de rollover aangegeven van logboekbestanden die zijn gebaseerd op de lokale tijdzone (als de optie Schema wordt gebruikt), in plaats van UTC (Coordinated Universal Time). Standaard wordt de rollover van logboekbestanden bepaald op middernacht UTC in plaats van middernacht in de lokale tijdzone.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Toepassen

Hiermee worden de wijzigingen opgeslagen die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Annuleren

Hiermee worden de wijzigingen geannuleerd die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Uitschakelen

Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.

Logboeken weergeven

Hiermee opent u de map met logboekbestanden.


Inhoudsopgave