Met de functiepagina Regels voor het traceren van mislukte aanvragen kunt u een lijst met traceringsregels voor mislukte aanvragen beheren

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Pad

Hier wordt de URL weergegeven die is getraceerd door een traceringsregel voor mislukte aanvragen. De URL mag maximaal één jokerteken bevatten en moet lokaal zijn voor de map waarin de definitie voor de mislukte aanvraag is ingesteld. De jokertekenpatronen *.aspx en ind* komen bijvoorbeeld allemaal overeen met de URL www.contoso.com/index.aspx.

Aangesloten providers

Hier worden de traceringsproviders weergegeven die zijn gekoppeld aan een traceringsregel voor mislukte aanvragen. Een provider definieert het functionele gebied voor tracering. Een voorbeeld is de ASP.NET-traceringsprovider, die vertalingen in en uit beheerde code traceert, inclusief *.aspx-aanvragen.

Statuscodes

Hier worden de HTTP-statuscodes en substatuscodecombinaties weergegeven die zijn opgespoord door een traceringsregel voor mislukte aanvragen. De lijst kan meerdere statuscodes bevatten, waarbij de codes met komma's van elkaar worden gescheiden.

Gebruikte tijd

Hier wordt de maximale tijd (in seconden) weergegeven die voor de aanvraag mag worden gebruikt.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toevoegen

Hiermee opent u de wizard Regel voor het traceren van mislukte aanvragen toevoegen waarmee u een regel voor het traceren van mislukte aanvragen kunt toevoegen.

Bewerken

Hiermee opent u de wizard Regel voor het traceren van mislukte aanvragen bewerken waarmee u de geselecteerde traceringsregel voor mislukte aanvragen kunt bewerken.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Sitetracering bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor tracering van mislukte aanvragen voor websites bewerken waarin u traceringsinstellingen voor mislukte aanvragen kunt inschakelen en configureren voor de website. Deze actie is alleen beschikbaar als u verbonden bent met een server en een bepaalde site hebt geselecteerd.

Traceerlogboeken weergeven

Hiermee opent u de map met traceerlogboekbestanden. Deze actie is alleen beschikbaar als u verbonden bent met een server.

Overgenomen instellingen herstellen

Hiermee geeft u aan dat de functie instellingen van de bovenliggende configuratie moet overnemen. Lokale configuratie-instellingen, inclusief items uit de lijst, worden hierbij verwijderd. Deze actie is niet beschikbaar op serverniveau.

Geordende lijst weergeven

Hiermee wordt de lijst weergegeven in de volgorde van configuratie. Als u de indeling voor een geordende lijst selecteert, kunt u items alleen omhoog en omlaag verplaatsen in de lijst. Andere acties in het deelvenster Acties worden pas weergegeven als u de indeling voor een niet-geordende lijst selecteert.

Omhoog

Hiermee wordt het geselecteerde item omhoog verplaatst in de lijst. Deze actie is alleen beschikbaar wanneer u items bekijkt in een geordende lijst.

Opmerking

Als items in de lijst opnieuw worden geordend op een onderliggend niveau, neemt dit niveau geen instellingen meer over van het bovenliggende niveau (inclusief items die worden toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst op het bovenliggende niveau) nadat de lijst opnieuw is geordend. Als u instellingen wilt overnemen van een bovenliggend niveau, moet u alle wijzigingen op het onderliggende niveau herstellen met behulp van de actie Overgenomen instellingen herstellen in het deelvenster Acties.

Omlaag

Hiermee wordt het geselecteerde item omlaag verplaatst in de lijst. Deze actie is alleen beschikbaar wanneer u items bekijkt in een geordende lijst.

Opmerking

Als items in de lijst opnieuw worden geordend op een onderliggend niveau, neemt dit niveau geen instellingen meer over van het bovenliggende niveau (inclusief items die worden toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst op het bovenliggende niveau) nadat de lijst opnieuw is geordend. Als u instellingen wilt overnemen van een bovenliggend niveau, moet u alle wijzigingen op het onderliggende niveau herstellen met behulp van de actie Overgenomen instellingen herstellen in het deelvenster Acties.

Niet-geordende lijst weergeven

Hiermee wordt de lijst weergegeven in een niet-geordende indeling. Als u deze indeling selecteert, kunt u items in de lijst sorteren en groeperen en acties uit het deelvenster Acties uitvoeren.

Zie ook


Inhoudsopgave