In de dialoogvensters Scripttoewijzing toevoegen en Scripttoewijzing bewerken kunt u nieuwe systeemeigen handlers op de webserver toevoegen of bestaande systeemeigen handlers bewerken. Systeemeigen handlers, ook wel script-engines genoemd, zijn EXE- of DLL-bestanden van de systeemeigen code die reageren op specifieke aanvragen.

Opmerking

Scripttoewijzingen bieden achterwaartse compatibiliteit met eerdere versies van IIS. Uitvoerbare bestanden moeten zijn geschreven volgens de CGI-specificatie en DLL-bestanden moeten de interfaces van de ISAPI-extensie ondersteunen.

Als u een type aanvraag toewijst aan een EXE-bestand (de script-engine), laadt CgiModule het bijbehorende uitvoerbare bestand wanneer een aanvraag bij de server binnenkomt en overeenkomt met de handlertoewijzing. Als u een type aanvraag toewijst aan een DLL-bestand (de script-engine), laadt IsapiModule het bijbehorende DLL-bestand wanneer een aanvraag bij de server binnenkomt en overeenkomt met de handlertoewijzing. Zo bevat IIS 7 een handlertoewijzing voor Active Server Pages (ASP). Alle aanvragen voor ASP-bestanden worden verwerkt door de script-engineASP.DLL, die wordt geladen door IsapiModule omdat ASP.DLL een ISAPI-extensie is.

Opmerking

Als u scripttoewijzingen configureert voor uitvoerbare bestanden, moet u controleren of CgiModule is geregistreerd en ingeschakeld op de pagina Modules. Als u scripttoewijzingen configureert voor DLL-bestanden, moet u op vergelijkbare wijze controleren of IsapiModule is geregistreerd en ingeschakeld op de pagina Modules.

Nadat u op OK hebt geklikt om de handlertoewijzing toe te voegen of op te slaan, moet het uitvoerbare bestand worden toegevoegd aan de lijst ISAPI- en CGI-beperkingen om het uit te kunnen voeren.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Pad van aanvraag

Typ een bestandsnaamextensie of een bestandsnaam met een extensie waarvoor de handler aanvragen moet verwerken. Als u bijvoorbeeld wilt dat de handler alle aanvragen voor ASP-bestanden uitvoert, typt u *.asp; als u wilt dat de handler alle aanvragen voor een specifiek bestand uitvoert, typt u de bestandsnaam met de bijbehorende extensie, bijvoorbeeld Mijnbestand.asp.

Opmerking

Als u een scripttoewijzing met jokertekens wilt configureren, gebruikt u de actie Scripttoewijzing met jokertekens toevoegen op de pagina Handlertoewijzingen.

Uitvoerbaar bestand

Typ hier het pad naar het CGI-programma of naar de ISAPI-extensie in het fysieke bestandssysteem.

Opmerking

Als u het pad naar een EXE-bestand opgeeft en dit pad spaties bevat, plaatst u het pad tussen dubbele aanhalingstekens ("). U kunt ook opdrachtregelparameters opgeven met EXE-bestanden. Deze instructies zijn niet van toepassing op DLL-bestanden.

Zoek hiermee naar het EXE- of DLL-bestand in het fysieke bestandssysteem.

Naam

Typ hier een beschrijvende naam voor de handlertoewijzing.

Aanvraagbeperkingen

Hiermee opent u het dialoogvenster Aanvraagbeperkingen waarin u aanvullende, optionele beperkingen voor de toewijzing kunt opgeven.

Zie ook


Inhoudsopgave