Met de Webserver (IIS)-rol in Windows Server® 2008 R2 kunt u informatie delen met gebruikers via internet, een intranet of een extranet. Windows Server 2008 R2 biedt IIS 7.5, een uniform webplatform dat IIS, ASP.NET en Windows Communication Foundation integreert. De belangrijkste functies en verbeteringen in IIS 7.5 zijn onder andere:

 • Geïntegreerde uitbreidingen

  • WebDAV en FTP

  • Filteren van aanvragen

  • Administration Pack-modules

 • Beheerverbeteringen

  • Best Practices Analyzer

  • IIS-module voor Windows PowerShell™

  • Configuratieregistratie en -tracering

 • Verbeteringen voor beheer van toepassingen

  • Versterking van services

  • Beheerde serviceaccounts

  • Hostable Web Core

  • Traceren van mislukte aanvragen voor FastCGI

 • Verbeteringen van .NET-ondersteuning op Server Core

De volgende secties bevatten meer informatie over de Webserver (IIS)-rol, de vereiste en optionele functies in een IIS-webserver en de hardware en software die gebruikt worden voor het laten functioneren van een IIS-webserver. Zie het einde van dit onderwerp voor meer informatie over het openen van de interface voor de webserver en het vinden van meer informatie over IIS-webservers.

Wat zijn webservers?

Webservers zijn computers die voorzien zijn van specifieke software die het mogelijk maakt aanvragen van clientcomputers te accepteren en te beantwoorden. Met webservers kunt u informatie delen via internet, een intranet of een extranet.

Met een IIS 7-webserver kunt u:

 • Informatie verschaffen aan gebruikers op internet.

 • Gebruikers in staat stellen inhoud te downloaden en te uploaden met FTP of WebDAV (World Wide Web Distributed Versioning and Authoring).

 • Webservices hosten die bedrijfsprogrammacode bevatten voor toepassingen met drie lagen.

 • Via internet toepassingen distribueren aan gebruikers in plaats van via fysieke media, zoals diskettes of cd's.

Webservers kunnen nuttig zijn voor verschillende typen klanten en behoeften. Bijvoorbeeld:

 • Eigenaren van kleine bedrijven kunnen via een eenvoudige website informatie verschaffen over hun diensten.

 • Eigenaren van middelgrote bedrijven kunnen hun producten en diensten aanbieden via een website met een onlinebestelsysteem dat is samengesteld uit diverse toepassingen.

 • Grote bedrijven kunnen bedrijfstoepassingen ontwikkelen en deze via bedrijfsintranetten beschikbaar stellen aan medewerkers.

 • Hostingbedrijven kunnen individuele klanten voorzien van serverruimte en serverservices voor het hosten van verschillende soorten online-inhoud en verschillende soorten onlinetoepassingen.

 • Ondernemingen kunnen via extranetten relevante informatie en toepassingen aan businesspartners verschaffen.

Nieuwe functies in de webserverrol in Windows Server 2008 R2

In de volgende gedeelten krijgt u een overzicht van de functies en verbeteringen in IIS 7, het webplatform in Windows Server 2008 R2.

Geïntegreerde uitbreidingen

Het nieuwe IIS 7.5 is gebaseerd op de uitbreidbare en modulaire architectuur die is geïntroduceerd bij IIS 7, en integreert en verbetert bestaande uitbreidingen terwijl de aanvullende uitbreidbaarheid en aanpasbaarheid ook nog steeds wordt aangeboden.

WebDAV en FTP

De WebDAV- en FTP-functionaliteit die beschikbaar is in IIS 7, is zeer sterk verbeterd doordat vele nieuwe functies zijn opgenomen waarmee webauteurs betrouwbaarder en veiliger dan ooit inhoud kunnen publiceren. De nieuwe FTP- en WebDAV-modules voorzien webserverbeheerders van meer opties voor verificatie, controle en logboekregistratie.

Filteren van aanvragen

De module Aanvraagfiltering, die eerder beschikbaar was als een uitbreiding voor IIS 7, helpt te voorkomen dat mogelijk schadelijke aanvragen de server bereiken door u in staat te stellen bepaalde HTTP-aanvragen te beperken of blokkeren.

Administration Pack-modules

Uitbreidingsmodules die eerder beschikbaar waren voor IIS 7 als onderdeel van het IIS Administration Pack, bieden aanvullende instrumenten waarmee u uw IIS 7.5-webserver van IIS-beheer kunt beheren. Deze modules omvatten de Configuratie-editor- en gebruikersinterface-uitbreidingen met behulp waarvan u de toepassingsinstellingen voor aanvraagfilterregels, FastCGI en ASP.NET kunt beheren.

Beheerverbeteringen

IIS 7.5 heeft dezelfde gedistribueerde en gedelegeerde beheerarchitectuur als IIS 7 maar IIS 7.5 biedt ook nieuwe beheerinstrumenten.

Best Practices Analyzer

Best Practices Analyzer (BPA) is een beheerinstrument waarmee u toegang krijgt met Server Manager en Windows PowerShell. BPA kan beheerders helpen bij het terugdringen van schendingen van aanbevolen procedures door het scannen van een IIS 7.5-webserver en aangetroffen mogelijke configuratieproblemen te melden.

IIS-module voor Windows PowerShell

De IIS-module voor Windows PowerShell is een Windows PowerShell-invoegtoepassing waarmee u beheertaken van IIS 7 kunt uitvoeren en IIS-configuratie en runtimegegevens kunt beheren. Daarnaast biedt een verzameling taakgeoriënteerde cmdlets een eenvoudige manier om websites, webtoepassingen en webservers te beheren.

Configuratieregistratie en -tracering

Met configuratieregistratie en -tracering kunt u de toegang tot de IIS-configuratie controleren en geslaagde of mislukte wijzigingen traceren door alle nieuwe logboekregistraties die beschikbaar komen in Logboeken in te schakelen.

Verbeteringen voor beheer van toepassingen

IIS 7.5 biedt een ruim aanbod aan nieuwe functies waarmee de beveiliging kan worden aangescherpt en diagnosefuncties kunnen worden verbeterd, en is een nog flexibeler en beter beheesbaar platform voor vele soorten webtoepassingen, zoals ASP.NET en PHP.

Versterking van services

Op basis van het isolatiemodel van de groep van toepassingen van IIS 7 waarmee de beveiliging en betrouwbaarheid zijn verbeterd, voert elke groep van toepassingen van IIS 7.5 nu elk proces uit als een unieke identiteit met minder bevoegdheden.

Beheerde serviceaccounts

Domeinaccounts die wachtwoorden hebben die worden beheerd door de hostcomputer worden nu ondersteund als service-identiteiten in IIS 7.5. Dit betekent dat serverbeheerders zich niet meer druk hoeven te maken over verlopen wachtwoorden van de groep van toepassingen.

Hostable Web Core

Web-engineonderdelen van Core IIS kunnen worden gebruikt of gehost door andere toepassingen. Zo kunnen HTTP-aanvragen van de IIS 7-onderdelenservice rechtstreeks in een toepassing worden toegelaten. Dit is handig voor het inschakelen van basiswebservermogelijkheden voor aangepaste toepassingen of voor foutopsporingstoepassingen.

Traceren van mislukte aanvragen voor FastCGI

In IIS 7.5 kunnen PHP-ontwikkelaars die werken met de FastCGI-module, IIS-traceringsaanroepen implementeren zonder de bijbehorende toepassingen. Ontwikkelaars kunnen toepassingsfouten oplossen met de IIS-functie voor het traceren van mislukte aanvragen om tijdens het ontwikkelen codefouten op te sporen.

Verbetering van .NET-ondersteuning op Server Core

De Server Core-installatieoptie van Windows Server 2008 R2 biedt ondersteuning voor.NET Framework 2.0, 3.0, 3.5.1 en 4.0. Dit betekent dat u ASP.NET-toepassingen kunt hosten, externe beheertaken vanuit IIS-beheer kunt uitvoeren en lokaal cmdlets kunt uitvoeren die met de IIS-module zijn meegeleverd voor Windows PowerShell voor IIS.

Hardware en software voor de webserverrol

De hardware- en softwarevereisten voor de webserverrol zijn dezelfde als die voor Windows Server 2008 R2. Gebruik prestatiemeteritems, labtestresultaten, bestaande gegevens van productieomgevingen en proeflanceringen voor het bepalen van de benodigde capaciteit voor uw server en pas dit zo nodig aan.

Een IIS-webserver installeren

Nadat het besturingssysteem is geïnstalleerd, wordt een lijst met initiële configuratietaken weergegeven. Klik in de lijst met taken op Rollen toevoegen en vervolgens op Webserver (IIS) om de Webserver (IIS)-rol te installeren. Zie Installatie voor meer informatie over het installeren van IIS.

Een IIS-webserver beheren

Zodra u IIS hebt geïnstalleerd, gebruikt u de volgende procedures om IIS-beheer te openen onder Windows Server 2008 R2 of Windows® 7.

IIS-beheer openen onder Windows Server 2008 R2
 • Klik op het menu Start, wijs Systeembeheer aan en klik vervolgens op Beheer van Internet Information Services (IIS).

IIS-beheer openen onder Windows 7
 1. Klik in het menu Start op Configuratiescherm.

 2. Klik in het Configuratiescherm op Systeem en onderhoud.

 3. Klik in Systeem en onderhoud op Systeembeheer.

 4. Klik in Systeembeheer op Beheer van Internet Information Services (IIS).

Voor meer informatie

Bekijk de Help-informatie op uw server voor meer informatie over de webserverrol. Open hiertoe IIS-beheer zoals beschreven in de vorige sectie en druk op F1.

Zie onderwerpen over Windows Server 2008 R2 op het web voor meer informatie over de webserverrol:

 • Zie Windows Server 2008 (online) voor meer informatie over de webserverrol en informatie over het werken met een webserver.

 • Zie IIS.net (online) voor meer informatie over het implementeren van, werken met en oplossen van problemen met een webserver.


Inhoudsopgave