Op de functiepagina Managementservice kunt u de managementservice voor IIS-beheer configureren. Met de managementservice kunnen computer- en domeinadministrators een webserver met IIS-beheer extern beheren. Ook kunnen gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden met deze service gedelegeerde functies van sites en toepassingen lokaal en extern beheren op een webserver met IIS-beheer.

Opmerking

Alleen beheerders die IIS-beheer op de lokale computer gebruiken, kunnen de managementservice configureren.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Externe verbindingen inschakelen

Selecteer deze optie als u wilt dat gebruikers extern verbinding kunnen maken met de webserver via IIS-beheer.

Alleen Windows-referenties

Selecteer deze optie als u wilt dat alleen gebruikers met een Windows-account verbinding kunnen maken met de webserver.

Windows-referenties of referenties van IIS-beheer

Selecteer deze optie als u wilt dat gebruikers met een Windows-account of een IIS-beheer-account verbinding kunnen maken met de webserver.

IP-adres

Typ of selecteer een IPv4- of IPv6-adres als u een specifiek IP-adres hebt dat gebruikers voor de verbinding met de webserver moeten gebruiken. Als u geen IP-adres wilt opgeven, selecteert u Geen toewijzingen.

Poort

Geef de poort op die voor de verbinding met de webserver moet worden gebruikt. De standaardwaarde is poort 8172.

SSL-certificaat

Selecteer het certificaat dat u voor de webserver wilt gebruiken. Gebruik de functie Servercertificaten als u een nieuw certificaat wilt toevoegen.

Aanvragen registreren in

Selecteer deze optie als u wilt dat de webserver informatie registreert wanneer aanvragers verbinding proberen te maken met de webserver. Configureer vervolgens het fysieke pad waar de webserver logboekbestanden opslaat.

IPv4-adresbeperkingen

Hier worden de verbindingsbeperkingen weergegeven. Gebruik de knoppen Toestaan en Weigeren om beperkingen toe te voegen aan de lijst. Met de knop Verwijderen kunt u een geselecteerd item uit de lijst IPv4-adresbeperkingen verwijderen.

Opmerking

Deze opties zijn alleen beschikbaar als u externe verbindingen inschakelt.

Toegang voor niet-opgegeven clients

Klik op Toestaan of Weigeren om aan te geven of aanvragers moeten worden toegestaan of geweigerd als ze niet overeenkomen met items in de lijst IPv4-adresbeperkingen. Als u de managementservice zo configureert dat niet-opgegeven clients geen toegang hebben, maar geen regels voor toestaan toevoegt aan de lijst IPv4-adresbeperkingen, kunnen clients geen verbinding maken met de server via IIS-beheer.

Toestaan

Hiermee opent u het dialoogvenster Regel voor verbinding toestaan toevoegen waarmee u een regel kunt toevoegen voor het toestaan van aanvragers op basis van een IPv4-adres of IPv4-adresbereik.

Weigeren

Hiermee opent u het dialoogvenster Regel voor verbinding weigeren toevoegen waarmee u een regel kunt toevoegen voor het weigeren van aanvragers op basis van een IPv4-adres of IPv4-adresbereik.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het geselecteerde item uit de lijst IPv4-adresbeperkingen.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toepassen

Hiermee worden de wijzigingen opgeslagen die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Annuleren

Hiermee worden de wijzigingen geannuleerd die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Opnieuw starten

Hiermee kunt u de managementservice opnieuw starten.

Starten

Hiermee kunt u de managementservice starten. U kunt pas lokaal verbinding maken met sites en toepassingen als u de managementservice hebt gestart. Als u externe verbindingen met sites en toepassingen wilt toestaan op de webserver, moet u daarnaast ook externe verbindingen inschakelen.

Stoppen

Hiermee kunt u de managementservice stoppen. Als de managementservice is gestopt, kunt u instellingen voor de managementservice configureren. Verbindingen kunnen echter pas worden geaccepteerd als de service is gestart.

Zie ook


Inhoudsopgave