In de dialoogvensters Beheerde module toevoegen en Beheerde module bewerken kunt u beheerde modules toevoegen of bewerken die aanvragen aan de webserver verwerken. IIS bevat verschillende beheerde modules voor de verwerking van gedeelten van aanvragen, zoals de module FormsAuthentication waarmee gebruikers in toepassingen met formulierverificatie worden geverifieerd.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Naam

Typ hier een beschrijvende naam voor de beheerde module.

Type

Selecteer of typ hier het beheerde type voor de module, zoals System.Web.Security.FormsAuthentication.

Als u een beheerde module toevoegt, moet u ervoor zorgen dat de assembly waartoe de klasse behoort, is geregistreerd in het gedeelte system.web/compilation van het bestand Web.config. Anders moet u de door de assembly gekwalificeerde klassenaam van de beheerde module typen. Als de klasse is gedefinieerd in de App_Code of binmap, hoeft u hier alleen de klassenaam op te geven.

Alleen starten voor aanvragen voor ASP.NET-toepassingen of beheerde handlers

Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de beheerde module alleen aanvragen aan ASP.NET-toepassingen of beheerde handlers verwerkt. Wanneer u deze optie inschakelt, wordt de module niet aangeroepen voor aanvragen naar andere typen inhoud, zoals HTML-bestanden.

Zie ook


Inhoudsopgave