Met de functiepagina Gedeelde configuratie kunt u IIS-configuratiebestanden en -coderingssleutels delen tussen een of meer IIS-servers. U kunt deze pagina ook gebruiken om een computer uit een groep te verwijderen die is ingesteld voor het delen van configuratie-instellingen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Gedeelde configuratie inschakelen

Hiermee configureert u IIS voor het gebruik van gedeelde configuratiebestanden.

Opmerking

U moet IIS-beheer afsluiten en opnieuw starten nadat u deze optie hebt in- of uitgeschakeld.

Fysiek pad

Hier wordt de locatie beschreven waaruit configuratiebestanden en coderingssleutels moeten worden gelezen. Dit kan een netwerkpad of een map op de lokale computer zijn.

Gebruikersnaam

Hier wordt de gebruikersnaam weergegeven die door IIS moet worden gebruikt voor toegang tot de opslaglocatie voor configuratiebestanden.

Wachtwoord

Hier wordt het wachtwoord weergegeven dat nodig is om de gebruikersnaam te verifiëren die door IIS wordt gebruikt voor toegang tot de opslaglocatie voor configuratiebestanden.

Bevestig het wachtwoord

Hiermee geeft u aan dat de gebruiker het wachtwoord opnieuw moet typen.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Toepassen

Hiermee worden de wijzigingen opgeslagen die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Annuleren

Hiermee worden de wijzigingen geannuleerd die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Configuratie exporteren

Hiermee opent u het dialoogvenster Configuratie exporteren waarin u IIS-configuratiebestanden en coderingssleutels naar een of meer IIS-servers kunt exporteren.

Zie ook


Inhoudsopgave